Korduma kippuvad küsimused

Küsimuste korral leiad kindlasti õiged vastused siit!

Müük

 1. Tahan müüa metsa – millest ma peaksin alustama?

  Kõigepealt tuleks enda jaoks läbi mõelda, kas soovitakse müüa ainult raieõigust või kogu metsakinnistut. Raieõigust müües jääb maa (koos metsa uuendamise kohustusega) omanikule alles. Kinnistut müües saab uus omanik metsa koos maaga. Müügisoovist anna märku AS-i Timber metsaspetsialistile: https://timber.ee/meist/metsaspetsialistid. Vastame kõigile metsa ja oksjoniga seotud küsimustele tasuta!

 2. Tahan müüa kinnistut, aga põldu kasutab lepinguga rentnik.

  Kui omanik müüb kinnistu koos põllu- või rohumaaga, mida kasutab kolmas osapool, sõltub edasine müüja ja rentniku vahel sõlmitud lepingust ja omavahelistest kokkulepetest. Kuna olukorra lahendamiseks on võimalikud erinevad variandid, tasub enne sellise kinnistu müüki konsulteerida AS-i Timber metsaspetsialistiga: https://timber.ee/meist/metsaspetsialistid.

 3. Tahan müüa ainult osa kinnistust – kas see on võimalik?

  Jah, müüa saab ka osa kinnistust. Selleks märgime koostöös omanikuga joonisele ala, mida on soov müüa ja millele oksjoni korraldame. Oksjoni järel saab võitja plaanil märgitud ala omanikuks ning kinnistule koostatakse notaris kasutuskord ehk ostjast saab esialgu kinnistu kaasomanik. Ostja kohustub teostama maakorraldustööd ehk kinnistu jagamise 1 aasta jooksul. Hiljemalt 1 aasta pärast esialgset notaritehingut peavad olema maakorraldustoimingud (kinnistu jagamine) lõppenud ja kaasomand lõpetatud. Ostjale kuulub seejärel eraldi kinnistuna ostetud ala ja müüjale jääb ülejäänud osa.

 4. Kas raieõigust müües on vajalik notariaalne tehing?

  Ei ole. Metsaomanikel tasub olla tähelepanelik, et notariaalne tehing on müüja ja ostja vahel vajalik vaid kinnistut müües, mitte raieõigust võõrandades.

 5. Kas ma saan raieõigust müües ostjat ise valida?

  Raieõiguse müügil on ostjaks AS Timber, kes võtab ka kogu vastutuse raietööde korrektsuse ja seaduslikkuse eest. Kindluse tagab müüjale omakorda see, et oksjonil saavad pakkumisi teha ainult põhjaliku taustakontrolli läbinud vastutusvõimelised ettevõtted ja omanik ei pea muretsema metsafirma pädevuse pärast.

 6. Kas ma saan kinnistut müües ostjat ise valida?

  Ostjat oksjonil ise valida võimalik ei ole. Kinnistuoksjoni eesmärk on suurima võimaliku hinna ja selle pakkuja väljaselgitamine. Võitja valiku kriteeriumiks on parim võimalik hind.

 7. Millises olukorras ja tingimustel võin müügist taganeda?

  Müügisoov tuleks enampakkumist korraldama hakates enda jaoks selgeks mõelda ja soovitud alghind AS-i Timber metsaspetsialistiga läbi arutada. Kui oksjon on juba avaldatud või edukalt läbi viidud, võib taganemine müüjale kaasa tuua lisakulu. Samamoodi ei saa oksjoni võitja ilma leppetrahvi maksmata taganeda kohustusest osta. Kindlustunne, et ostja ostab lubatud hinnaga ja et müüja on kohustatud objekti müüma kõrgeima hinna pakkunule, on oluline tagatis tehingu mõlemale osapoolele.