Korduma kippuvad küsimused

Küsimuste korral leiad kindlasti õiged vastused siit!

Hind

 1. Kuidas määratakse oksjoni alghind raieõigust müües?

  Raieõiguse alghind määratakse AS-i Timber metsaspetsialisti koostöös müüjaga ja kehtiva metsateatise alusel. Hind sõltub hinnangulisest raiemahust, saadava metsamaterjali hindadest puiduturul ning ülestöötamis- ja transpordikuludest.

 2. Kuidas määratakse oksjoni alghind kinnistut müües?

  Kinnistu alghind määratakse AS-i Timber metsaspetsialisti koostöös müüjaga ning lisaks raieküpsele metsale võetakse arvesse ka kõik ülejäänu – kasvama jääv metsatagavara, maa, hooned ja kinnistu muud lahutamatud lisad. Maa hinda mõjutab omakorda selle boniteet, asukoht ja ligipääs.

 3. Kuidas kujuneb oksjoni lõpphind?

  Oksjoni lõpphind on kõrgeim võimalik hind, millega on konkreetset metsakinnistut või raieõigust antud ajahetkel võimalik müüa, arvestades, et info müügi kohta oksjonil on edasi antud kõigile Eestis tegutsevatele tublimatele metsafirmadele, kelle hulgas on enam kui 200 raieõiguste ostjat ja tuhatkond kinnistuostjat. Ostuhuvilistel on võimalik enne pakkumise tegemist objektiga ka kohapeal tutvuda.

 4. Kas alghinnaga lõppenud oksjon on halb või teatud mõttes ebaõnnestunud?

  Alghinnaga lõppenud oksjon ei ole läbikukkunud, vaid lõppenud hinnaga, millest rohkem polnud ostjal konkreetsel ajahetkel võimalik pakkuda.*

  *Müügiobjekti piiripealne või pisut ülehinnatud alghind võibki osutuda selle objekti parimaks võimalikuks hinnaks. Seda eriti juhul, kui puidu hind on vahepeal langenud, oksjoni alghind aga arvutatud varasema puiduhinna alusel.

 5. Kuidas metsafirmad metsa hinnates nii erinevale tulemusele jõuavad?

  Metsafirmade oskus metsast väärtuslikumat materjali saada on erinev, erinevad on ka materjali turustamiskohad ja ülestöötamiskulud ja seetõttu jõutakse ka erinevatele tulemustele metsa hinnates. Sellest saab lähemalt lugeda siit: https://timber.ee/teenused/metsa-hindamine.

  Turul tegutsevad ka vahendajad, kes soovivad metsa osta eesmärgiga see kohe suure vaheltkasuga edasi müüa.

 6. Millal saab müüja õnnestunud oksjoni korral oma raha?

  Raieõiguse müügil laekub raha müüja pangakontole maksimaalselt 30 päeva jooksul peale raieõiguse oksjoni lõppu. Tavaliselt tehakse ülekanne siiski keskmiselt 1 nädala jooksul. Raha laekub metsaomanikule kindlasti enne, kui metsafirma raietööga alustab. Kinnistuoksjoni objekti eest laekub müüjale raha läbi notari deposiidi 3 tööpäeva jooksul peale notariaalset ostu-müügitehingut.

 7. Kas ma pean raie/kinnistu müüma, kui ma ei ole lõpphinnaga rahul?

  Õnnestunud oksjoni korral on müügileping kliendi jaoks siduv. Oksjoni alghind on määratud kliendi nõusolekul. Seega liigset hinnariski müüja võtnud ei ole. Kui kinnistu- või metsaomanik soovib siiski põhjuseta müügitehingust taganeda, tuleb paraku tasuda leppetrahv.

 8. Millise kuluga peab müüja arvestama, kui ta oma metsa raieõiguse või kogu kinnistu oksjonile paneb?

  AS Timber saab õnnestunud raieõiguseoksjoni lõpphinnast 5%. Ostja maksab AS-ile Timber oksjoni lõpphinna ehk 100% ja müüjale laekub sellest summast 95%. Rohkem kulusid müüjale (ega ka ostjale) oksjonil osalemisega ei kaasne. Pakkumisteta ehk ebaõnnestunud oksjon metsaomanikule mingeid kohustusi kaasa ei too.

  Õnnestunud kinnistuoksjoni korral on metsaomanikule AS-i Timber teenustasu 3%.

 9. Kes maksab kinnistu müügi notaritasu?

  Notaritasu maksavad AS Timber ja oksjonivõitja.