Kinnistu oksjon

Metsa või metsamaa müük oksjonil on metsaomanikule mugavaim viis enda kinnistu eest maksimaalse tulu saamiseks. Timber.ee oksjonikeskkonda oleme koondanud enam kui 1000 kinnistute ostust huvitatud ettevõtet ja eraisikut, kellega suhtleme pea igapäevaselt ja kes saavad infot uutest oksjonile lisatavatest kinnistutest. Vaata altpoolt lähemalt, kuidas oksjoni läbiviimine toimub.

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Soovid müüa raieõigust või kinnistut? Võta ühendust, aitame meeleldi.

Eeltöö

Vaatame su metsa andmed ja seisukorra üle

Meie metsaspetsialistid aitavad raieõiguse või metsakinnistu müügi ettevalmistamisel ja oksjoni läbiviimisel.

Kõrge lõpphinnaga oksjoni eelduseks on korrektsed dokumendid, millega meie 200 raieõiguse ja 1000 metsakinnistu ostust huvitatut saavad enne oksjonil osalemist tutvuda.

Jäta meile enda kontaktid. Tutvume su metsa seisukorraga avalikest registritest ja anname soovitusi, kuidas edasi liikuda.

Aitame dokumentide vormistamisega

Raieõiguse müügiks oksjonil on vaja kehtivat metsamajandamiskava ja metsateatist. Kinnistut oksjonil müües neid vaja ei ole, kuid soovitatav on omada värskeid metsa takseerandmeid või metsamajandamiskava.

Vajadusel saame aidata metsamajandamiskava tellimisega ja metsateatise täitmisega.

Peale metsateatise kinnitamist Keskkonnaameti poolt saab metsa raieõiguse oksjoni avaldada Timber.ee oksjonikeskkonnas.

Aitame metsa väärtust määrata

Kinnitatud metsateatisel märgitud sortimendi ja raiutava mahu järgi on võimalik arvutada alghind, millega raieõiguse oksjon avaldada. Kogu kinnistu hinda mõjutavaid tegureid on veel teisigi.

Arvutame koos metsaomanikuga hinna millest madalamalt ei tohiks raieõigust või metsakinnistut müüa.

Oksjon

Oksjoni avaldamine Timber.ee oksjonikeskkonnas

Sõlmime metsaomanikuga lepingu ja avaldame oksjoni.

Raieõiguste ja metsakinnistute oksjoneid avaldame oksjonid.timber.ee keskkonnas, mida igapäevaselt jälgivad sajad Eesti metsafirmad.

Avaldatud oksjonitest teavitame kõiki metsafirmasid e-kirja ja SMS-i teel. Lisaks suhtlevad meie metsaspetsialistid ka kõigi eri piirkondades tegutsevate metsafirmadega, kes on kõige potentsiaalsemad metsa ostjad ja kõrgeima hinna maksjad.

Pakkumisega tutvub sadu ostjad

Metsaettevõtted tutvuvad pakutavaga ja teevad enda kalkulatsioonid, kui palju neil on võimalik metsakinnistu või raieõiguse eest oksjonil maksta.

Raieõiguste oksjonid kestavad 2 nädalat alates avaldamise hetkest. Metsakinnistute oksjonid lõppevad iga kuu esimesel tööpäeval, kuid kõigil metsakinnistute ostust huvitatutel on alati vähemalt 2 nädalat aega pakutavaga tutvuda.

Kõrgeim hinna pakkuja võidab oksjoni

Raieõiguste oksjonid toimuvad “klassikalise oksjoni” põhimõttel, kus oksjonikeskkonnas saab iga pakkuja eelmist pakkujat üle pakkuda.

Kinnistute oksjonid toimuvad “pimepakkumise” meetodil, kus igal pakkujal on üks võimalus oma kõrgeim hind pakkuda.

Meie edukalt lõppenud oksjonite tulemused kinnitavad, et selliselt läbi viidud oksjonid annavad parima tulemuse metsaomanikule. Kui soovid täpsemalt teada, küsi näiteid meie metsaspetsialistilt.

Tulemus

Võitja maksab metsa eest kogu summa

AS Timber väljastab raieõiguse oksjoni võitjale arve ja võitja tasub selle. Enne arve tasumist ei tohi metsafirma metsas töid alustada.

Kinnistuoksjoni korral toimub notariaalne tehing, kus raha liigub müüjale turvaliselt läbi notarideposiidi.

AS Timber maksab metsaomanikule

Raieõiguse oksjoni korral väljastab AS Timber vajalikud dokumendid raietöödega alustamiseks oksjoni võitnud metsafirmale alles peale arve laekumist. Seejärel kannab AS Timber 95% rahast kohe metsaomanikule.

Kinnistuoksjoni korral liigub raha läbi notarideposiidi. Metsaomanikule laekub oksjoni lõpphinnast 97%.

Vastutame tööde korrektsuse eest

AS Timber on raieõiguse müügiprotsessis juriidiline osapool. Nii jääb meie kanda ka vastutus, et kõik tööd metsas teostatakse korrektselt ja järgides Metsaseadust ja metsanduse head tava. Juhul kui esineb probleeme, oleme võimelised metsafirma vastutusele võtma, vajadusel ette võtma ka kohtutee.

Selliselt võib metsaomanik kindel olla, et peale raietöid on metsaalune korras ja ei teki probleeme Keskkonnainspektsiooniga ega ei pea ise metsafirmaga võimalikke probleeme lahendama.

Metsakinnistu oksjon toimub suletud ümbriku meetodil

Metsakinnistute oksjonid toimuvad pimepakkumise, ehk n-ö suletud ümbriku meetodil, kus pakkumise esitajal on ainult üks võimalus oma pakkumist esitada.

See on vajalik, sest metsakinnistu hinda mõjutavad lisaks seal kasvava puistu väärtusele ka muud, tihti ka emotsionaalsed tegurid ja metsakinnistu tulevikuväärtus. Et välistada althõlma pakkumisi ning seljataga kokkuleppeid on suletud ümbriku meetod kõige ausam ja metsaomanikule tulusaim oksjoni korraldamise viis. Osalejad võivad olla kindlad, et infot nende pakkumise summa kohta teistele osapooltele ei leki ja eeliseid ühele ega teisele pakkujale ei anta, kokkumängu ei toimu ning oksjoni tulemustega ei saa manipuleerida.  Iga oksjoni jaoks luuakse individuaalne e-posti aadress, kuhu oksjonil osalejad saavad teha oma pakkumise. Sõltumatu serveriteenuse pakkuja annab kinnituse, et enne pakkumiste esitamise tähtaega ei ole e-posti kontole sisse logitud ega postkasti sisuga tutvutud.

Kinnistu müügi puhul annab pimepakkumine parema tulemuse kui reaalajas toimuv oksjon. Tihtipeale on esimese ja teise pakkuja pakutava hinna vahe suurem, kui oleks reaalajas toimunud oksjonil olnud pakkumise samm. Selliselt saab metsaomanik rohkem raha.

Sama loogika alusel korraldab AS Timber suurtele metsafirmadele, fondidele ja teistele investoritele suunatud kinnistute pakettide oksjoneid, kus korraga on üheks paketiks liidetuna müügis mitmeid(kümneid) metsakinnistuid. Kinnistute pakette ostavad pigem suured metsafirmad ja investeerimisfondid, kellel on huvi suurem kogus raha paigutada metsamaasse.