Metsamajandamiskava koostamise päring

Metsamajandamiskava on metsaomanikule abiks mõistlike metsamajandamisviiside kavandamisel. Kavas on esitatud ülevaade kinnistu metsavarudest, seal kehtivatest looduskaitselistest ja muudest metsa kasutamise kitsendustest ning metsaseaduse, metsa majandamise eeskirja, metsa korraldamise juhendi ja heade metsamajandamise tavadega kooskõlas olevad soovitused metsa majandamiseks.

Oleme koondanud kokku Eestis metsamajandamiskavade koostamise tegevusluba omavad ettevõtted, kes saadavad Sulle hinnapakkumise ja kava koostamise ajakava. Saates oma päringu antud vormi kaudu, saad vastuse kiiremini kui tavajuhtudel.

Kava koostamisega tegelevad ettevõtted vastavad päringule 7 päeva jooksul.

Saada metsamajandamiskava koostamise päring