Uudised

19.10.2020
Jaga

Kaugtõestamise teel saab metsamaad osta ja müüa ka kodust lahkumata

Eesti on e-riik ja oma innovaatilisuse poolest tuntud – meil on e-kool, e-raamatud, e-poed, e-pangandus ja nüüd ka e-notar, mille ühe osana pakutav kaugtõestus on teinud võimalikuks osta ja müüa kinnisvara, sh metsakinnistuid, üle videosilla kodust või kontorist lahkumata. See on lahenduseks neile, kel pole võimalik tehingu tõestamiseks füüsiliselt notaribüroosse sõita näiteks tervisliku seisundi, vähese aja või notari ebasobiva asukoha tõttu.

notarikandidaat Katrin Sepp
Notarite Koja esindaja, notarikandidaat Katrin Sepp ütleb, et käesolev aasta oli mõeldud kaugtõestamise piloteerimiseks, kuid koroonapandeemia tingimustes tuli vajalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks projekti esialgu plaanitust laiahaardelisemalt ja kiiremini käivitada.

Kaugtõestamise näol on tegemist uue võimalusega, mis rakendus veebruaris ning Notarite Koja teatel on tänaseks kaugtõestamise teel tehtud kokku üle 5300 toimingu. Enim tehti sel moel toiminguid eriolukorra ajal aprillis ja mais, kui kaugtõestamised moodustasid kõikidest notarite poolt tehtud ametitoimingutest ligi 7%. Notarite Koja esindaja, notarikandidaat Katrin Sepp ütleb, et käesolev aasta oli mõeldud kaugtõestamise piloteerimiseks, mille käigus sooviti anda uuele programmile võimalus end õigustada ja selle kasutajatel kohaneda, kuid koroonapandeemia tingimustes tuli vajalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks projekti esialgu plaanitust laiahaardelisemalt ja kiiremini käivitada.

Ka Timber.ee metsaoksjonikeskkond puutus selle lahendusega esmakordselt kokku kevadel, kui piirangute tõttu muutus kinnistute vormistamine keeruliseks. Metsaspetsialist Helen Savi meenutab, et poole aasta tagune periood kujutas endast justkui stseeni mõnest ulmefilmist, kuna notarisse minekuks tuli varustada end maski ja kinnastega ning notar võttis kliente vastu kaitseülikonnas. 

Õnneks tuli peagi välja parem lahendus ning tehinguid sai esmakordselt hakata tegema videosilla vahendusel. „See kõlas uskumatult, kui üks meie esimene tehing toimus karantiiniajal nii, et meie esindaja  asus oma kodus Tallinnas, ostja Hiiumaal ja müüja Saaremaal. Tehingud võtsid küll oma uudsuste tõttu kordi rohkem aega, aga said tehtud,“ räägib Savi, kellel on hea meel, et antud lahendus ei jäänud õnneks vaid karantiiniaega. 

Tänaseks on Timberis uudse lahendusega lõpule viidud enam kui 30 tehingut, millest suurem osa ehk lausa 20% septembris ning see tõusutrend on jätkumas.  ASi Timber juhatuse liige Jaakko Kuusk ütleb, et kuna suurem osa Timberi tegevustest toimub veebis, mis muidugi ei välista ühtegi kohtumist, on kaugtõestus oksjonikeskkonna teenuste pikendus ja justkui viimane lõik tööst, mis uue lahendusega on samuti digitaliseeritud. „Meie kõik teenused, olgu selleks raieõiguse või kinnistu müük, on nüüd kättesaadavad ükskõik kus ka meie kliendid ei asuks, kasvõi teises maailma otsas,“ räägib Kuusk.

Kaugtõestus hoiab kokku kõigi osapoolte aega

Tüüpiliselt kestavad notaritehingud büroos 15-30 minutit, mille tarbeks lepitakse nelja osapoolega (AS Timber esindaja, notar, ostja ja müüja) kokku kõigile sobiv aeg, kuid tihti võib just selle sobiva aja leidmine kujuneda parajaks peavaluks. Helen Savi lisab, et pea alati tuleb ka ühel või mitmel inimesel võtta ette pikem reis mõnda teise linna, teise Eesti otsa ja seda kõike vaid mõnikümmend minutit aega võtva tehingu pärast, mis võtab kogu päeva. Veelgi hullem on olukord, kui üks osapooltest asub välismaal ning need juhud ei ole harvad, kus näiteks metsakinnistute ostja või müüa alaline elukoht pole Eesti. „Aeg on inimese kõige suurem vara, seda ressurssi tasuks kasutada elus olulisemateks tegevusteks,“ märgib Savi, kes lisab, et e-notari teenuste abil on metsakinnistute ostu-müügi tehing võtnud kõigilt alati vaid pool tundi ja selle kokkuleppimine on olnud lihtsamast lihtsam.

ASi Timber metsaspetsialist Helen Savi
ASi Timber metsaspetsialist Helen Savi

Seda, et uudne lahendus, teha toiminguid videosilla vahendusel, on teinud lihtsamaks ka notarite elu, kinnitab omalt poolt ka Notarite Koja notarikandidaat Katrin Sepp, kes ütleb, et kaugtõestamine lihtsustab notari tööd, kuna toimingu saab läbi viia elektroonilisel teel, kasutades erinevaid infotehnoloogia pakutavaid võimalusi, sh kliendi isikusamasuse tuvastamiseks mõeldud näotuvastusprogrammi ja digitaalselt allkirjastamist. Sepp märgib, et notarite ja klientide töö teeb lihtsamaks ka kaugtõestamisega samaaegselt rakendunud iseteenindusportaal, mille kaudu on võimalik tõestamisele eelnevalt täpsustada lepinguga seotud asjaolusid ja lepingu tekstis omapoolseid täiendusi teha. Samuti võimaldab iseteenindusportaal saada infot vabade notari aegade kohta ning esitada ettepanekuid notari aja broneerimiseks, et leida mugavalt nii endale kui notarile tehinguks sobiv aeg.

Samas lisab Sepp, et nii nagu iga uue asjaga, nõuab ka kaugtõestamise programmiga kohanemine veidi aega ning tõrkeid tehingu lõpuleviimisel esineb praegugi. Sepp loetleb, et peamisteks seni tehingut takistavateks teguriteks on olnud kehv internetiühendus, kliendi arvuti seadistus, mis ei toeta tehingu teostamiseks vajalikke programme ning ka inimeste enda puudulik digioskus, ent senine praktiline kogemus näitab, et probleeme esineb kaugtõestamisel aina vähem ning võimalikeks takistusteks ollakse paremini ette valmistunud.

Jaakko Kuusk, kes on olnud Timberi esindaja notaritehingute juures, ütleb, et peamiselt on ta kaugtõestamisega tehingute puhul täheldanud tehnilisi tõrkeid, kuna süsteem on internetti üsna koormav – tuleb ju tehingu sooritamiseks teha mitu live-video edastust ning digiallkirjastada dokumente notari e-keskkonnas. „Alles eelmisel nädalal juhtus nii, et üks eesti proua, kes juba mõnda aega elab Soomes oli meie ostu-müügi protsessis osaline ning olgugi, et ta oli eeskujulikult tehingu päeval katsetanud nii digiallkirjastamise võimalust kui videosilla loomist notariga, läks asi ootamatult valesti,“ räägib Kuusk. Nimelt ei saanud proua notari e-keskkonnas digiallkirja anda, kuna Google Chrome brauser nõudis ühe lisavidina allalaadimist. Tehing tuli katkestada, kuid juba veerandtunni möödudes oli asi lahendatud. „Juhendasime teda telefonitsi ning peatselt oli mitte väga tehnikaga sina peal inimese arvutis vajalikud seadistused tehtud,“ märgib Kuusk, kes ütleb, et tõrgetest olenemata tähendas veebitoimingu kaudu tehingu tegemine siiski kõigi osapoolte jaoks ajavõitu. Ka rahalist võitu, sest Soomest Eestisse paari allkirja andma poleks olnud kuigi mõistlik ettevõtmine.

Kuna enamus tehinguid tehakse kaugtõestuse puhul kontorist või kodust, siis on ette tulnud ka humoorikaid seiku. Kaugtõestuse puhul on e-notari keskkonnas kõik osapooled omavahel ühendatud videosilla vahendusel ja eks ole kaamera ette jõudnud ka ootamatult kolmandaid osapooli. “Kord kõndis ühel osalejal kass üle klaviatuuri, teisel aga hüppas sülle süüa nõudev hundikoera kutsikas,” naerab Kuusk. Tehingu lõpptulemust need vahejuhtumid siiski ei mõjutanud. 

E-notari teenused lihtsustavad metsakinnisvaraga tehtavaid tehinguid

Kaugtõestamine
Notarite Koja iseteenindusportaali saab sisse logida ja tõestatavat dokumenti allkirjastada Eesti Vabariigi ID-kaardi, digi-ID, mobiil-ID või e-residendi digi-IDga. Meie hinnangul on seda kõige mugavam teha mobiil-id’ga.

Kui esialgu tundub, et tegemist on millegi väga keerulisega, mis nõuab kõrgetasemelisi IT-alaseid teadmisi ja oskusi, siis tegelikult see nii pole. Kaugtõestamise tarbeks on vajalik arvuti, internetiühendus, keskmine arvutioskus ning digiallkirjastamise võimalus. Infot kaugtõestamiseks vajalike tehniliste eelduste kohta saab lugeda ka Notarite Koja veebilehelt https://www.notar.ee/et/teabekeskus/kaugtoestus.

Jaakko Kuusk kinnitab, et kuigi paljud on kahtleval seisukohal, kas saavad selle toiminguga hakkama, võib ta kinnitada, et midagi väga rasket selle juures pole ning loodab, et kaugtõestusest saab uus normaalsus, mille võtavad omaks ka kliendid. Klientide ebakindlust ja hirme aitaks maandada võimalus testida oma oskusi ja leida kinnitust oma arvuti ja internetiühenduse piisavas võimekuses enne reaalsesse tehingusse minemist. “Minul on riigile ja Notarite Kojale ettepanek luua selline keskkond, kus saab seda võimekust testida, et kas ikka inimese kaamera töötab, mikrofon töötab, kas allkirja saab anda jne. Usun, et inimesed tunneksid end siis kümneid kordi kindlamalt ja tehingud muutuksid sujuvamaks,“ soovitab Kuusk. Notarite Koja teatel on Riigi Infosüsteemide Keskuses juba säärane võimalus väljatöötamisel, kuid valmimiseni läheb veel aega. 

Tänaseks võib tõdeda, et nii notarid kui Timber.ee metsaspetsialistid on kaugtõestamise omaks võtnud. Seda kinnitab ka kõrge kaugtõestamise teel tehtud toimingute arv. Samuti hindavad seda võimalust kõrgelt need, kel soov osta või müüa metsamaad, kuid kelle elukoht ei asu näiteks Eestis.

Kuid mitte ainult – see on lahenduseks ka juhul kui lihtsalt üht osapoolt parasjagu füüsiliselt Eestis ei viibi, aga tehing vajab vormistamist. Helen Savi toob näiteks juhuse, kus alles septembrikuus sattus neil üks notaritehing päevale, mil Timberi esindajat Eestis polnud, kuid tänu uuele kaugtõestuse võimalusele ei pidanud seda tehingut mitte edasi lükkama, vaid sai teha nii, et Timberi esindaja vormistas omapoolse lepingu Soomes kala püüdes ning teised osapooled kõik mugavalt oma kodudes.

Raieõiguse müük on Timber.ee oksjonikeskkonnas olnud alati võimalik igast maailma otsast – dokumente allkirjastatakse ja pakkumisi enampakkumistele tehakse nii Eestist, Soomest, Rootsist kui teiselt poolt maakera. Nüüd on samamoodi võimalik ka kinnistute müük. Uuri lähemalt Timber.ee metsaspetsialistidelt või helista meile 6665050 või kirjuta info@timber.ee või jäta meile enda andmed ja võtame Sinuga ise ühendust. 

AS Timber Tel: 666 5050 www.timber.ee info@timber.ee Estonia pst 9, Tallinn 10143

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Uudised28.05.2024

Oksjonil on 3,25 miljoni euro eest 453 hektarit metsa- ja põllumaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 18 metsa- ja 30 põllukinnistut. Kokku on oksjonil 453 hektarit maad, 3 271 900 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 03. juunil 2024 kell 14.00.
Loe edasi...
Klientide lood05.04.2024

Mis kasu metsaomanik Timber.ee Metsaühistust 2024 aastal saab?

Selleks, et korras metsa omada ei pea metsaomanik olema ühes isikus kokk-kondiiter-keevitaja ehk metsaomanik ei pea oma metsast ise kõike teadma. Valehäbita on võimalik spetsialistide ja toetustega mets korda saada.
Loe edasi...
Klientide lood31.03.2024

Kelmid meelitavad üha enam just saarlasi ja hiidlasi metsi odavalt müüma

„Nad pakkusid mulle 5000 eurot,“ ütleb Liilia, kel on Saaremaal 10 ha männimetsa. Naise sõnul on telefoni teel pommitajaid väga palju ning kõik nad üritavad ühel või teisel moel meelitada metsa müüma.
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2937 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1672
Kinnistu oksjonit1265
Kliendid on meie abiga saanud116 000 090 €
Raieõiguste oksjonitelt46 542 628 €
Kinnistute oksjonitelt69 457 462 €