Soovid müüa raieõigust? Jäta enda kontaktid, aitame meeleldi

Katastrinumbri saab teada näiteks eesti.ee kodanikuportaalis sisse logides ja vasakult “Minu andmed” alt valides “Kinnisvara” ning sealt “Kodaniku kinnistud”


  Raieõiguse müük oksjonil

  Raie müük enamapkkumise teel on turvaline ja metsaomanikule kõige tulusam viis enda metsast maksimaalne tulu saada! Meie metsaspetsialistid aitavad raieõiguse müügi ettevalmistamisel ja enampakkumise läbiviimisel. Vastutame ka raietööde kvaliteedi eest ja lahendame võimalikud tekkivad probleemid.

  1 Võta meiega ühendust
  2 Aitame dokumentide vormistamisega
  3 Enampakkumine www.timber.ee keskkonnas
  4 Pakkumisega tutvub 200 ostjat
  5 Kõrgeim hind Raha kohe käes.
  6 Raietöö algus
  7 Timber vastutab

  Aitame metsaomanikel ette valmistada raieõiguse müüki – määrame vajadusel raieõiguse alghinna, vormistame korrektsed dokumendid ja avaldame raieõiguse müügi info oksjonid.timber.ee enampakkumiskeskkonnas.

  Kui te ei ole varaseamalt raieõiguse müügiga kokku puutunud, saate abi meie metsaspetsialistidelt, siit: https://timber.ee/metsaspetsialistid/

  Miks valida raieõiguse müük?

  Parim viis met­samaad ka­su­tada on puis­tute õigeaegne raie ja so­bi­like pu­udega metsa uuen­damine. Metsa pike­malt ma­jan­damata jät­mise ko­r­ral jääb kao­ta­jaks eelkõige met­sao­manik. Küp­sus­vanuse saavu­tanud või hooldamata metsa väär­tus ka­haneb iga päe­vaga. Et oma met­sast aga või­ma­likult su­urt kasu lõi­gata, loe läbi järgmised 5 sammu mõist­likule met­sao­manikule.

  Esiteks

  Sinu metsale tuleb koostada metsamajandamise kava. Seda on vaja, kuna nii tead, mis olukord Sinu metsas valitseb. Vajadusel viime Su kokku tunnustatud ja erapooletute kavakoostajatega.

  Kava tellimiseks vaata meie koostööpartnereid või võta ühendust meie metsaspetsialistiga, kes aitab erapooletut kavakoostajat valida.

  Metsamajandamise kava koostamisele saad taotleda ka toetust. Küsi lisa meie metsaspetsialistilt.

  Teiseks

  Metsamajandamise kava põhjal tuleb täita ja esitada metsateatis kohalikule Keskonnaametile kinnitamiseks ning raieõiguse saamiseks. Vajadusel saame Sind ka teatise täitmisel ja esitamisel abistada.

  Metsateatise ja raieliikide valiku tegemisel oskavad nõu anda meie metsaspetsialistid.

  Kolmandaks

  Nüüd on Sul õigus hakata oma raieõigust realiseerima. Rentaablilt tegutsev metsaettevõte saab pakkuda paremat hinda, kui Sa ise majandades saaksid. Seega on mõistlik panna raieõigus Timber.ee-s enampakkumisele. Raie enampakkumisele esitamiseks saada meile oma kinnistu andmed või võta ühendust meie metsaspetsialistiga, kes selgitab kõiki edasisi toiminguid.

  Neljandaks

  Timber.ee lehel teevad Sinu metsa raieõigusele pakkumisi Eesti kvaliteetseimad metsaettevõtted, kes majandavad efektiivsemalt ning saavad Sulle seetõttu pakkuda paremat hinda. Pakkumisi laseme teha ainult oma tööd oskuslikult tegevatel ettevõtetel. Nii jääb metsaalune kauniks ka pärast metsatööde lõppu.

  Viiendaks

  Võta meilt metsa istutamise ja parendamisega tegelevate ettevõtete kontaktid. Spetsialistide abiga saad oma metsa sirgumisele tublisti kaasa aidata ning seega uue raide enampakkumise istiku kasvama panna. Tänapäeval on sellele etapile ette nähtud ka toetused, mis mõnel juhul ulatuvad isegi 100 protsendini istutamiseks kuluvast investeeringust. Küsi lisa meie metsaspetsialistilt.

  Miks kasutada timber.ee enampakkumiskeskkonda?

  Maad ei tule Eestisse juurde, seega ei ole mõtet kinnistut müüa, vaid pigem tuleks metsa mõistlikult majandada.

  Timber.ee on uus lähenemine, mis toob raie müüjale parima võimaliku hinna ja koondab ühte keskkonda Eesti parimad metsaettevõtted.

  Kõik vastutustundlikult tegutsevad metsa ülestöötajad on Timber.ee süsteemiga liitunud ning vaid taustakontrolli läbinud ettevõtjaid lubame pakkumisi tegema. Ettevõtteid, kes vastavad meie kriteeriumitele on umbes 200 ning nendeni viime ka info enampakkumisel olevate raiete kohta. Erinevalt metsaühistu, erametsakeskuse või teiste portaalide poolt korraldatavatest oksjonitest, oleme spetsialiseerunud metsaomanikule maksimaalse tulu teenimisele ja ainsana vastutame juriidiliselt raietööde kvaliteedi eest!

  Raie müüja ei pea muretsema pettuste pärast, sest ostjad tasuvad raie eest enne raieõiguse üleandmist ning raie teostamist. Timber.ee ei ole vahendaja, vaid vastutav lepingupartner – raieõiguse enampakkumisel kujuneva hinnaga kohustub Timber AS raieõiguse müüjalt omandama ning edasi müüma raie teostajale.

  Õige alghinna korral leidub ostja pea igale raietüübile. Ka nö võsa eest on võimalik enampakkumisel head hinda saada.

  Meie lehelt leiad koostööpartneri, kes koostab täpse metsamajandamiskava ning Timber.ee kliendihaldurid aitavad sind selle alusel metsateatise täitmisega.

  Kõrgem hind, mida saad oma raieõigust Timber.ee enampakkumisel müües katab pakkumise läbiviimise teenustasu mitmekordselt. Säästad oma aega, võidad rahas.

  Soovid müüa raieõigust? Jäta enda kontaktid, aitame meeleldi

  Katastrinumbri saab teada näiteks eesti.ee kodanikuportaalis sisse logides ja vasakult “Minu andmed” alt valides “Kinnisvara” ning sealt “Kodaniku kinnistud”