Metsa majandamine

13.03.2019
Jaga

Blogi: Keskkonnainspektsiooniga mõttevahetused

Käisime hiljuti Keskkonnainspektsioonis ametnikega vestlemas. Tegelikult on meil viimasel ajal olnud põhjust KKI-d külastada lausa mitmeid, kuid teeme siinkohal lühikokkuvõtte arutatud teemadest.

Saime Keskkonnainspektsioonilt kiita Tihtipeale metsaettevõtted Keskkonnainspektsiooniga suhtlemisest kõva häälega ei räägi. AS Timber ei ole ka harilik metsaettevõte. Timber.ee keskkonnas oli hiljaaegu enampakkumisel raieõigus, mis asus Lahemaa rahvuspargis. Rahvuspargis ei ole metsa majandamine otseselt keelatud, küll on võimalused aga väga piiratud. Rahvuspargis on metsa majandamise võimalused äärmiselt täpselt reglementeeritud ning tööde teostamise kohta tehakse põhjalikku järelevalvet. Nagu ka selle juhtumi puhul.

Keskkonnainspektsioon teostas järelvalvet ühel maaüksusel teostatud harvendusraie kohta ning üllatuslikult jagus KKI ametnikel kiidusõnu nii metsas töid teostanud metsameestele kui AS-ile Timber asjaajamise ja omaniku huvide esindamise eest. Sellist asja ei juhtu tihti!

Mõttevahetus Keskkonnainspektsiooni ja AS Timber vahel 

Meie viimases mõttevahetuses Keskkonnainspektsiooni ametnikega leidsime mitmeid punkte, kus meie nägemus Eesti metsandussektoris toimuvast ühtis ning milliseid arenguid oleks tarvis, et erametsade seisukord paraneks vähemalt sama heale tasemel kui riigimetsades. Sisulise poole pealt tooks välja viimase aja trendi säilikpuude gruppi jätmiseks – see muudaks peale uuendusraiet metsa visuaalselt tunduvalt ilusamaks ja lihtsustaks ka metsauuendustööde läbiviimist. Senine praktika on olnud, et säilikpuid jäetakse langile hajusalt ja tihtipeale sellised puud, mis varem või hiljem looduse mõjul ümber kukuvad. Gruppi jäetud säilikpuud täidavad enda eesmärki täpselt samahästi kui hajusalt jäetud puud, kuid on tuultele vastupidavamad ning visuaalselt parem vaadata.

Lepingulised suhted omanike, AS Timber ja metsafirmade vahel

AS Timber on Eesti turul unikaalne ettevõte – oleme lepinguline partner nii ostjale kui müüjale. AS Timber ei ole lihtsalt vahendus- või kuulutusteportaal vaid omame siduvaid lepinguid kõigi meie keskkonnaga liitunud metsafirmadega. Lisaks on meil ka paljude meie ostjatest metsaettevõtete omanike või juhatuse liikmete isiklik käendus vähemalt saja tuhande euro ulatuses. 

See tähendab, et peale oksjoni edukat lõppu liigub metsa raieõigus juriidiliselt AS-ile Timber ja sealt samal hetkel edasi oksjoni võitnud metsafirmale. Sellega kaasneb ka AS-i Timber vastutus omaniku ees metsas teostatavate raietööde korrektsuse osas. 

Meie raieõiguse võõrandamise lepingud metsaomaniku ja metsafirmaga on juriidiliselt identsed – raieõiguse omandame metsaomanikult ja müüme edasi metsafirmale sisuliselt peegeldatud lepingutega, kus ainus erinevus on vaid hinnas – hinnast mille maksab metsafirma lahutame 5% teenustasu ning kanname 95% summast edasi metsaomanikule. 

Metsaomanikul ei ole hiljem tarvis metsafirmaga probleeme lahendada ning kindlustunnet lisab asjaolu, et kuna metsafirmad on pidevalt huvitatud www.timber.ee keskkonnast raieõiguste ostmisest, suhtuvad nad hoolsamalt www.timber.ee keskkonnast ostetud raieõigustesse. AS Timber lisab tehingutele nö kvaliteedigarantii, sest senine statistika näitab, et peale raietöid tekkinud probleemide hulk on timber.ee enampakkumise kaudu võõrandatud raieõiguste puhul olnud turul keskmisest tunduvalt madalam.

Metsateatiste jälgimisest

Oleme endiselt seisukohal, et metsateatised peaksid sarnaselt olema registrisse kantud, nagu täna on kõik kinnistud. Väljastatud metsateatistel peaks olema register, kus on reaalajas näha, kas metsateatis on aktiivne, on seal tööde teostamisega algust tehtud ja kes on metsateatisel oleva raieõiguse omanik suvalisel ajahetkel. Sarnaselt täna toimiva ARK sõidukite omanike registris tehtavate toimingutega, peaks ka metsa raieõiguse võõrandamine olema võimalik veebirakenduse abil ja online’s pidevalt jälgitav. Sellise lahendusega saaks täpselt teada tänased raiemahud, milline metsafirma on ühel või teisel langil parasjagu töid teostamas ning väheneks kindlasti ka pettuste arv. Loomulikult oleks info, kes raieõigust omab nähtav ainult osapooltele ja vajalikele ametnikele (Keskkonna-, Maksu- ja Tolliamet jne.)

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Uudised19.02.2024

Oksjonil on 779 hektarit metsa- ja põllumaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 54 metsa- ja 35 põllukinnistut. Kokku on oksjonil 779 hektarit maad, 5 412 500 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 01. märtsil 2024 kell 14.00.
Loe edasi...
Klientide lood15.02.2024

Üle ootuste! Alla hektarisuurune raieõigus müüdi Timber.ee oksjonil pea 9000 euroga

„Pidin kraavi sõitma, kui sain selle lõpphinna teada,“ ütleb metsaomanik Tiit, kes ei suutnud oma kõrvu uskuda, kui kuulis, millise hinnaga õnnestus tal oksjoni kaudu müüa raieõigus oma metsas.
Loe edasi...
Uudised09.02.2024

Vaata üle, milliseid toetusi saavad erametsaomanikud sel aasta taotleda!

Ka käesoleval aastal saavad erametsaomanikud taotleda oma metsa kasvatamise ja hea käigukäigu tarbeks erinevaid toetusi. Esialgne ajakava on juba paigas.
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2823 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1621
Kinnistu oksjonit1202
Kliendid on meie abiga saanud110 649 531 €
Raieõiguste oksjonitelt44 711 278 €
Kinnistute oksjonitelt65 938 253 €