Uudised

29.03.2022
Jaga

Kuidas deklareerida tulu, et saada osa 20 000 eurosest raieõiguse müügi tulumaksuvabastusest

Tuludeklaratsiooni pilt 2

2020. aasta aprillis kiitis Riigikogu heaks tulumaksuseaduse muudatuse, mille kohaselt on metsaomanikele metsast saadud tulu 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba, kuid targalt planeerides on võimalik tulumaksust vabastada lausa kuni 20 000 euro suuruseid tehinguid, mõnel juhul rohkemgi.

AS Timber metsaspetsialist Kristel Asmer tõdeb, et uus kord tekitab jätkuvalt segadust, kuigi on kehtinud nüüdseks juba paar aastat. See on samas igati mõistetav, sest keskmine metsaomanik ei tegele metsa müümisega igapäevaselt, vaid ikka kord või kaks elu jooksul. Nii tekivad ka vastavad küsimused vaid siis, kui metsa müüakse. Asmer nendib, et kui selle seadusemuudatusega välja tuldi ja see jõustus, siis laia kajastust see paraku ei saanud ning seetõttu on metsaomanikud ka teadmatuses, et selline 5000-eurone soodustus üldse eksisteerib, kuid ta kutsub inimesi julgelt üles infot küsima nii Maksu- ja Tolliametist kui ka AS Timber metsaspetsialistidelt, kes on lahkesti nõus metsaomanikele teemat selgitama. 

Tasub siiski tähele panna, et täiendavat maksusoodustust ei saa rakendada metsamaa müügi korral. Maksusoodustus on ellu kutsud lootuses, et see pidurdab erametsaomanike soovi müüa oma metsakinnistuid ning motiveerib neid oma metsas ise majandama. 

Varem kehtinud maksusüsteem seda ei soosinud, sest metsaomanikele oli kohati tulusam müüa metsakinnistu, mis oli tagastatud omandireformi käigus, sest selle müügi korral tulumaksu maksma ei pidanud, samas, kui metsaomanik hakkas oma metsas raiet teostama ning metsamaterjali müüma, pidi tulumaksu tasuma. Seetõttu on vähenenud ka füüsiliste isikute omandis oleva metsamaa pindala. Seda trendi loodetakse nüüd tasa ja targu muuta.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulule on maksuarvestuse erikord kehtinud tegelikult juba aastast 2012, mis on metsaomanikule tähendanud võimalust hajutada maksukoormust kokku nelja maksustamisperioodi vahel ning tulust maha arvutada metsamajandamisega seotud kulud, kuid varasema seaduse järgi ei koheldud kõiki metsaomanikke võrdselt. Nimelt maksustati aastani 2020 kehtinud tulumaksuseaduse sätete kohaselt Natura 2000 erametsamaa toetust täies ulatuses ja kulude mahaarvamise võimalust ei olnud. Seadusemuudatuse vajadus tuleneski sellest, et kõik metsaomanikud oleksid seaduse ees makse tasudes võrdsed. Seega kehtib uus kord nüüd ka Natura 2000 erametsamaa toetusele, millele lisaks on täiendavalt 5000 eurot metsast teenitud tulust aastas maksuvaba. 

Kuidas hajutada raieõiguse müügist saadud tulu?

Metsaomanikud, kes müüvad oma raieõiguse või metsamaterjali näiteks käesoleval aastal peavad kõige hilisemalt oma tulu deklareerima aastal 2025 ning igal maksustamise aastal on neil võimalik kasutada 5000 euro suurust tulumaksuvabastust. Tulu on võimalik maksustada 2022., 2023., 2024. ja 2025. aasta deklaratsioonis. Lisaks võib kasust maha arvutada tulu saamise ja kasu maksustamise vahelisel ajavahemikul tehtud metsa majandamise kulud. See võimaldab raieid või metsamaterjali müüa maksuvabalt isegi rohkem kui 20 000 euro väärtuses. Kuidas see siis ikkagi käib? Selgitame!

Näiteks müüs Mati 2022. aastal oma raieõiguse 20 000 euro eest. Uue seaduse järgi ei pea ta targalt planeerides müügist saadud tulult makse maksma juhul, kui ta tulu saamise aastale järgmise kolme maksustamisperioodi jooksul metsamüügiga lisatulu ei teeni. Kuidas? Mati kajastab käesoleva aasta(2022a) tuludeklaratsioonis tuluks 20 000 eurot ning märgib maksustamisele kuuluvaks summaks 5000 eurot ning kannab 15 000 eurot järgmisesse maksuperioodi. Nimetatud 5000 euro pealt ei pea ta 2022. aastal makse maksma. Järgmisel aastal ehk 2023. aastal otsustab Mati taas tuludeklaratsioonis valida maksustatavaks tuluks 5000 eurot ning kanda järelejäänud 10 000 eurot järgmisesse perioodi. Mati ei pea 2023. aastal metsatulu pealt makse maksma. Aastal 2024 käitub ta sama skeemi järgi ning kannab järelejäänud 5000 eurot aastasse 2025, mis on ühtlasi viimane aeg, mil on võimalik oma maksustamisele valitud tulu deklareerida. Ka aastal 2025 ei pea Mati makse metsatulult maksma. 

Lisaks soovitame vaadata üle ka MTA endise maksuspetsialisti Eha Küti poolt koostatud praktiliste näidete kogumiku metsatulu maksustamiseks, mis on allalaetav siit: deklaratsiooni täitmise juhend.pdf

Muudatused on soodsad ka füüsilisest isikust ettevõtjatele

Maist 2020 jõustunud tulumaksuseaduse muudatused suurendavad ka FIE-de võimalusi teha metsatulust mahaarvamisi. Kui seni võisid füüsilisest isikust ettevõtjad metsamaterjali müügitulust maha arvata 2877 eurot, siis uue seaduse järgi saavad nad esiteks võimaluse teha mahaarvamisi ka raieõiguse müügitulust ning tuludest mahaarvamise summa kasvab samuti 5000 eurole aastas. Lisaks saab maksuvaba tulu hulka arvestada Natura 2000 hüvitise.

Kõigi kolme tululiigi summast (metsamaterjali müügitulu, raieõiguse müügitulu, Natura 2000 toetus), millest on tehtud ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamised, saab täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

NB! Metsaomanikel tasub teada, et kui tulusid ja kulusid on võimalik edasi kanda tulu saamise või kulu tekkimise aastale järgneva kolme maksustamisperioodi vahel, siis 5000 euro suurust mahaarvamist tulust ei saa järgmistesse aastatesse edasi kanda.  Metsaomanik saab igal maksustamisperioodil kasutada vaid ettenähtud 5000 euro suurust tulumaksuvabastust ning kui seda ei kasutata kogu ulatuses ära, siis see kustub – seda ei saa edasi kanda ega kasutada muude tulude maksustamise vähendamiseks.  

Milliseid kulusid saab metsatulust maha arvestada ja milliseid mitte?

Maksu- ja Tolliameti andmetel on metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamisel füüsilisel isikul õigus müügihinnast maha arvata metsa müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Otsesed kulud võivad olla näiteks puude langetamiseks, ladustamiseks, vedamiseks jms tehtud kulud, sh ka teenuse sisseostmisega seotud kulud, mida tehakse kasu saamiseks vara võõrandamisest.

Vara müügiga otseselt seotud kuludeks on ka konkreetse võõrandamistehinguga seotud hädavajalikud kulud, mida tegemata ei saa tehingut sooritada või ka kulud, mis võimaldavad tehingut edukamalt sooritada või mis oleksid tehingu mittetoimumisel jäänud kandmata. Näiteks, kui metsamaterjali poleks müüdud, ei oleks olnud vajalik ka kasvava metsa ülestöötamisele ja metsamaterjali transportimisele kulutusi teha.

Juhul kui metsaomanik saab Natura 2000 toetust, tuleb tal oma metsas vastavalt reeglitele ka majandada. Vaid siis, kui ta on seda teinud, on tal ka õigus need kulud tuludest maha arvata.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügiga seotud kuludeks loetakse ka metsa majandamise kulud. Metsa majandamise kulusid saab deklareerida, kui metsa majandamine on kooskõlas metsaseaduses sätestatuga. Metsaseaduse kohaselt on metsa majandamine metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse. Näiteks on võimalik tuludest maha arvata kulutused, mis tehakse uue metsa istutamiseks ja hooldamiseks(istikute soetamine, maapinna parandus või ettevalmistus istutamiseks, istutamise kulu, ulukitõrje, metsakultuuride hooldamine jne.)

Loetletud kulud saab maha arvata kulu tegemise aasta tulust või kolmel järgneval aastal, kuid soetamismaksumuse, mille saab samuti tulust maha arvutada, saab deklareerida ainult sellel maksustamisperioodil, millal saadi metsast tulu.

Müügiga seotud kulu ei ole aga näiteks metsa ülestöötamisega keskkonnale tekitatud kahju hüvitamine. Näiteks ei saa müügitulust maha arvestada trahve. Võõrandamisega seotud kuludeks ei loeta ka kulusid metsa ülestöötamiseks vajaliku tehnika soetamisel.

Võta tekkinud küsimuste osas maksuametiga julgelt ühendust!

Maksu ja Tolliamet

www.emta.ee

Lõõtsa 8a, Tallinn

Tel: 880 0811 (eraklientidele) ja 880 0812 (äriklientidele)

e-mail: emta@emta.ee

Kõikides metsa majandamist või metsa ostu või müüki puudutavates küsimustes kontakteeruge AS Timber kogenud metsaspetsialistidega!

Helista meile 6665050 või kirjuta info@timber.ee või jäta allolevasse vormi enda kontaktid ja võtame Sinuga ise ühendust.

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Uudised28.05.2024

Oksjonil on 3,25 miljoni euro eest 453 hektarit metsa- ja põllumaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 18 metsa- ja 30 põllukinnistut. Kokku on oksjonil 453 hektarit maad, 3 271 900 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 03. juunil 2024 kell 14.00.
Loe edasi...
Klientide lood05.04.2024

Mis kasu metsaomanik Timber.ee Metsaühistust 2024 aastal saab?

Selleks, et korras metsa omada ei pea metsaomanik olema ühes isikus kokk-kondiiter-keevitaja ehk metsaomanik ei pea oma metsast ise kõike teadma. Valehäbita on võimalik spetsialistide ja toetustega mets korda saada.
Loe edasi...
Klientide lood31.03.2024

Kelmid meelitavad üha enam just saarlasi ja hiidlasi metsi odavalt müüma

„Nad pakkusid mulle 5000 eurot,“ ütleb Liilia, kel on Saaremaal 10 ha männimetsa. Naise sõnul on telefoni teel pommitajaid väga palju ning kõik nad üritavad ühel või teisel moel meelitada metsa müüma.
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2937 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1672
Kinnistu oksjonit1265
Kliendid on meie abiga saanud116 000 090 €
Raieõiguste oksjonitelt46 542 628 €
Kinnistute oksjonitelt69 457 462 €