Langevatest puidu hindadest hoolimata ei ole metsaomanikud rahas kaotanud!

Metsanduses tegutsevatele inimestele ja ettevõtetele ei ole sektoris valitsev kehv aeg enam mingi uudis. Alates käesoleva aasta kevadest, kui hakkas selguma üraskikahjustuste ulatus Eestis, Kesk-Euroopas ning Rootsis, on puiduturg sisuliselt pea peale keeratud.

Ka Eesti ettevõtted on oma metsatehnikat Tšehhi, Poola ja mujalegi viinud, et likvideerida sealsetes metsades üraskite tekitatud kahjusid. Ainus meetod on aga kahjustatud puude kiire raie, mis omakorda on okaspuusortimentide pakkumistega puiduturu üle ujutanud. See tähendab, et hinnad on liikunud pidevalt allapoole.

Metsaomanikele on kohale jõudnud tõde, et metsa väärtus on tunduvalt rohkem kukkunud, kui novembri algul avaldatud erametsakeskuse 2019. a III kvartali puidu hinnastatistikast järeldada võiks. Sortimentidest on näiteks okaspuu paberpuidu hind kukkunud aastaga isegi   kuni 35%, kasepaku ja kase paberipuidul 20%, muude sortimentide hindade langemine jääb 10% piiresse. Statistika näitab III kvartali hindu. Novembrikuu lõpuks on hind aga veelgi kukkunud.

Soovid enda metsast maksimaalse tulu saada? Meie metsaspetsialist aitab!

  Saada enda kontaktid


  Tegelik hinnamuutus metsaomanikule

  Hinnastatistika jälgib puidu kokkuostuhindu sadamates, saekaatrites ja kokkuostupunktides. Metsaomanikule kätte jääva summa teada saamiseks tuleb nendest hindadest maha lahutada veel metsa ülestöötamisele, väljaveole ja transpordile tehtavad kulutused. Need on aga kuluread, mille hind ei ole aastatega kuigi palju muutunud. Metsandussektoris teenuste pakkujad võtavad hinda arvutades aluseks RMK hangetel paika pandud teenuste hinnad ehk hinnad, millega riik teenust ostab. Olenevalt metsakinnistu asukohast, raie iseloomust, kaugusest kogumispunktist ja muudest teguritest võib lõppsumma varieeruda. Selguse huvides on järgnevas näites summaks 17 eurot tihumeetri kohta, mis tuleb kulutada, et puu saaks metsas lõigatud, metsast välja veetud ning jõuaks vahelaost 50 kilomeetri kaugusele kokkuostu.

   

  Hinnad aasta tagasi ja täna

  11.2018 11.2019 Muutus % Saadava materjali osakaal*
  Okaspuupalgi kokkuostuhind 80€ /tm 72€ /tm -9% 65%
  Okaspuu paberipuidu  kokkuostuhind 63€ /tm 31€ /tm -50% 30%
  Ülestöötamise- ja väljaveokulu -12€ /tm -12€ /tm 0
  Transpordikulu 50km kaugusele -5€ /tm -5€ /tm 0

  *Keskmiselt metsast raie käigus saadava materjali osakaal. 5% raiejäätmeid jäetakse metsa.

  TABELI SELGITUS:

  Esmalt on oluline selgitada saadava materjali osakaalu tähendust. Tavaline on see, et metsast saab 65% palki ning 30% paberit, lisaks jääb umbes 5% raiejäätmeid metsa. Nagu me tabelist näeme, on palk tunduvalt väärtuslikum ja kallim.

  2018. aasta novembris oli okaspuu palgi tihumeetri hind 80 eurot, nüüd on see 72 eurot ehk 9% madalam. Samas on okaspuu paberipuidu tihumeetri kokkuostuhind mulluse 63 euro asemel praegu 31 eurot. Siin on toimunud eriti suur kukkumine – lausa poole võrra.

  Samal ajal on ülestöötamise ja väljaveokulud ning 50 kilomeetri kaugusele transportimise hinnad jäänud praktiliselt samaks.

  Näide

  Aasta tagasi sai metsaomanik 200tm okaspuumetsa realiseerimisel: (130tm x 80€ + 60tm x 63€) – (200tm x 17€) = 10780

  Täna samamoodi sama metsa majandades saaks: (130tm x 72€ + 60tm x 31€) – (200tm x 17€) = 7820 €

  Kas 10780€ aasta tagasi või 7820€ täna? Tulu vähenemine  metsaomanikule on antud näites ligi 30% kättesaadavast hinnast.

  Praeguseks ei ole metsafirmad võimelised ühegi varasemalt metsaomanikele koostatud hinnapakkumise hindadega enam raieõigusi ostma. Metsaomanikel on pakkumised aga sahtlisse kogutud, et sobilikul hetkel neid realiseerida, sest rahavajadus võib saabuda ka järsku ja paremaid aegu oodata ei ole võimalik. Mitte keegi ei saa täie kindlusega väita, et kõrgemad hinnad üldse tagasi tulevad. Suurem löök on see neile metsaomanikele, kes aasta tagasi ei olnud nõus müüma, sest arvasid, et hinnad tõusevad veelgi.

  Mitmed metsandusettevõtted on viimastel kuudel oma tegevuse lõpetanud. Töökäsi koondatakse, metsatehnikat saavad efektiivsemad metsafirmad soetada vaid liisingulepinguid üle võttes. Turul on liikumine ja sellest võidavad eelkõige paremini kapitaliseeritud suured metsafirmad – kui metsandussektor on kriisi äärel, on suurematel võimalik soodsalt üle võtta toimivaid väiksemaid ettevõtteid, meeskondi ja tehnikat. Suuremad ja efektiivselt tegutsevad metsafirmad saavad veel suuremaks ja väiksemad ning ebaefektiivsemad peavad endale uue väljundi leidma.

  Mis edasi?

  Toimub omamoodi õnnemäng. Olukorda ehk päästaks pikk ja külm talv, aga ilma ennustamine on Eestis teadagi üsna mõttetu tegevus. Kui talv tuleb soe ja pehme, tähendab see, et tehnikale ja meestele rakenduse leidmiseks peab ostma oksjonilt kõrgema hinnaga kinnistuid ja raieid, mis paikneksid soodsas asukohas ja kõrgemal pinnasel, mida saaks ka talvel majandada. Teine võimalus on võtta vastu kahjum, mis tekib meeskonna ja tehnika tööta hoidmisest.

  Paljudele on valikuvariandid vaid väiksem kahjum ja suurem kahjum.

  Tehnika seismapanek on metsafirma jaoks suurem kulu, kui oksjonilt kõrgema hinnaga kallimate raieõiguste ostmine ja nii ettevõtte töös hoidmine. Kui pakutav raielank asub lihtsasti ligipääsetavas kohas, tee ääres, kõrgemal ja kõvemal pinnasel, siis selle eest märjal ajal tõepoolest ka väga kõrget hinda makstakse. Alternatiiviks on olla tööta ja võtta vastu suurem kahjum.

  Siit tulebki oksjonil raieõigust müües suur võit metsaomanikule. Oksjonil hakkavad tublisti kerkima nende metsade hinnad, kus on kohe võimalik raietöid teostada. Kuna enamik metsaomanikke on enda metsa müümise plaanid edasi lükanud, otsivad kümned metsaettevõtted tööd ja on valmis oksjonil häid pakkumisi tegema. Seeläbi võib kerkida metsaomanike saadav tulu isegi aastatagusele tasemele.

  Metsaettevõtted on rasketel aegadel nõus töötama nullmarginaaliga või suisa peale maksma, et vaid tööd teha saaks. Ülestöötamise- ja transpordikulu ei arvutata enda kulutabelites enam samade numbritega nagu headel aegadel. Kõik peavad püksirihma koomale tõmbama! Metsaomanikel on jälle käes head ajad.

  Kuluridadel ei ole enam ühe tihumeetri ülestöötamine ja väljavedu 12 €/tm, vaid saab ülestöötamist ja väljavedu teha ka pisut alla omahinna, ehk isegi 5–6 €/tm.

  Kehval ajal tuleb tõsta ka tööefektiivsust. Hoolsamalt metsatöid tehes saab oskuslikult tegutsev metsaettevõte ka parema kvaliteediga palki metsast tunduvalt rohkem kui ebaefektiivselt, vaid tihumeetreid lugev ettevõte. Sellest saab ka metsaomanik kasu.

  Oksjonil on veel lisaks hasardivõlu! Metsafirmad, olles kulutanud oma aega ja raha pakutava metsaga tutvumisele, on oksjonil valmis teise metsaettevõtte vastu vägevat lahingut pidama ja üksteist oksjonil üle trumpama. Taaskord on võitjaks metsaomanik, kes seeläbi kõrgema hinna enda metsa eest saab.

  Toome uuesti varasemalt kirjeldatud näite okaspuumetsa kohta. Lisame ka juurde, et oskuslikult tegutsev ettevõte saab samast metsast tunduvalt parema sortimendi ja jääb ka raiejäätmeid vähem. 

  11.2019 Osakaal metsas oskuslikult tegutsedes
  Okaspuupalgi kokkuostuhind 72€ /tm 85% 
  Okaspuu paberipuidu  kokkuostuhind 31€ /tm 15%
  Ülestöötamise- ja väljaveokulu -5€ /tm
  Transpordikulu -5€ /tm

  TABELI SELGITUS:

  Eelmisest tabelist selgus, et üldjuhul saadakse metsast 65% palki ning 30% paberit, kuid siin on need osakaalud juba 85% ja 15%. Osakaalude protsendid on madalamad (65% ja 30%), kui metsaettevõte ei ole võimeline oskuslikult majandama ega oma õiget tehnikat või pädevust, et metsas kvaliteetsemat tööd teostada. Samas on oskuslikult tegutseval, pädevate meistrite ja hea tehnikaga ettevõttel võimalik metsast välja tuua 75% palki, 10% peenpalki ning 15% paberipuud. Sel puhul jääb ka raiejäätmeid ülimalt vähe.

  Loomulikult on kasulik, kui metsast saadaks 85% palki, sest selle tihumeetri hind on tunduvalt kallim.

  Oskuslikult majandav ettevõte saab metsast rohkem väärtuslikku puitu, mis tähendab, et ta on võimeline metsaomanikule ka selle eest rohkem tasuma.

  Näide

  200tm okaspuumetsa raieõiguse müümisel oksjonil saaks efektiivselt tegutsev metsafirma metsaomanikule maksta: (170tm x 72€ + 30tm x 31€) – (200tm x 10€) = 11 170€ 

  Teisisõnu saab metsaomanik täna oksjonilt sama hinna või kõrgemagi, mis aasta tagasi otse, ilma oksjonit korraldamata, metsafirmale müües saanuks!

  Tegu ei ole siinkohal pelgalt numbritemänguga, vaid lähtutud on Timber.ee läbi viidud raieõiguste oksjonite ajaloost. Kõik see on avalikult nähtav veebilehel, vaata siit!

  Timber.ee raieõiguste oksjonikeskkonnas on viimase kahe kuu jooksul positiivselt lõppenud 40 oksjonit kogusummas ligi 1 miljon eurot. See oli oksjoni alghindadest pea 25% rohkem ja ligi 40% suurem summa kui metsaomanikele oli varem sama puidumahu eest pakutud. Lisaks on kahe kuu jooksul oksjonil uue omaniku leidnud 31 metsakinnistut.

  Arvud räägivad enda eest ja metsaomanikel, kellel on täna või saabuval talvel soov enda metsas raieid teostada või kinnistut müüa, saavad garanteeritult kõrgeima hinna Timber.ee raieõiguse või metsakinnistu oksjonilt. Timber.ee on läbi viinud kokku üle 1000 metsakinnistu ja raieõiguse oksjoni ning on selles vallas konkurentsitult suurim tegija Eestis.

  Timber.ee-ga on liitunud rohkem kui 200 usaldusväärset metsafirmat, ehk ainult need ettevõtted, kes on läbinud põhjaliku taustakontrolli. Nende metsafirmade ja ASi Timber vahel on sõlmitud siduvad lepingud, mis tagavad, et metsafirma metsas töid teostades tegutseb vastavalt seadustele ja metsa majandamise heale tavale. Lisaks on paljude AS Timber lepinguliste metsafirmade omanike või juhatuse liikmetega sõlmitud ka eraisiku käenduslepingud, et garanteerida oksjonil võidetud raieõiguste teostamise seaduspärasus ja raha õigeaegne liikumine. See kõik selleks, et metsaomanikul oleks kindlus, et peale raietööde lõppu on raielank eeskujulikus seisukorras ja metsauuenduseks valmis.

  Kõigi nende metsafirmadega suheldakse iga päev, lisaks teavitatakse neid ka automaatselt nii e-kirja kui ka SMSi teel kõigist oksjonile tulevatest raietest. Vaid need ettevõtted, kelle tegutsemine metsas on eeskujulik, finantsnäitajad on korras ning kelle töö eest metsas võib ka vastutada, saavad osaleda Timber.ee metsa raieõiguste oksjonitel. Kinnistuostjaid on umbes 1000, kes on avaldanud soovi saada infot kinnistute oksjonite kohta ja kes saavad sellekohaseid teavitusi.

  Teadlikumad kliendid, kes tunnevad metsandussektori igat tahku ja hetkeolukorda, teavad ka seda, et Timber.ee oksjonil oma raiet või kinnistut müües saab ikka rohkem, kui ise oma metsa majandades. Samas vähemteadlikud, kel ei ole aega ega soovi end metsanduse peensustega kurssi viia, võivad olla kindlad, et Timber.ee oksjoni kaudu saavad nad parima hinna ning lisaks vastutuse teostatavatele töödele.

  Ligi 1000 metsaomanikust klienti ei saa eksida. ASis Timber töötab professionaalidest koosnev kollektiiv, kelle eesmärgiks on metsaomanikele parima võimaliku lahenduse ja metsa eest kõrgeima hinna saamine! Seda kõike vaid 6% lõpphinnaga müüdud raieõiguse või metsakinnistu lõpphinnast, mis on kahtlemata turu soodsaim!

  Kui ka Sina soovid oma raieõigusele või metsakinnistule parimat hinda ja vastutust teostatavate raietööde eest, siis võta meiega ühendust! Aitame vajadusel ka metsamajandamiskava tellimise või metsateatise täitmisega ja konsulteerime metsaomanikke tasuta!

  Kuidas jätkata? Alustada võiks metsa hindamisega! Saame tuttavaks ja arvutame läbi. Võta meiega ühendust. Meie metsaspetsialistide kontaktid leiad siit!

  Soovid enda metsast maksimaalse tulu saada? Oleme valmis aitama. Meie konsultatsioon on Sulle tasuta!

  Jäta meie metsaspetsialistile enda andmed!

   Saada enda kontaktid