Uudised

05.12.2022
Jaga

Veel saab taotleda metsa inventeerimise toetust

metsamajandamiskava
Väära sisuga metsamajandamiskavad on täna metsanduses üks suurimaid probleeme.

Erametsaomanikel on võimalus metsa inventeerimisele (metsamajandamiskavale) tehtud kulud osaliselt tagasi saada esitades toetuse taotluse Timber.ee Metsaühistule hiljemalt 11. detsembriks.

Toetust saab küsida 2020 – 2022. aastal koostatud metsamajandamiskavadele.

„Kui poes on võimalik sooduskaarti kasutada, et lihtsalt osa tehtud kulutustest tagasi saada, siis miks mitte kasutada võimalust ja saada tagasi sadu eurosid,“ julgustab Timber.ee Metsaühistu MTÜ metsakonsulent Enari Lumi metsaomanikke. Tähelepanu peaks pöörama aga sellele, et kuna toetuse eelarve on piiratud, siis tavaliselt saab üks metsaomanik maksimaalselt tagasi 230-350 eurot, aga kui kinnistul on kaasomanikke, siis on tark küsida ka teisel kaasomanikul toetust, kuna ka tema saab maksimaalset summat ära kasutada. Ehk kaks omanikku saaks tagasi kokku 460-700 eurot (kolmanda omanikuga kehtib sama põhimõte). Toetuse suurus on 10 eurot hektar.

Näiteks kui 75 hektari suurusele metsamaale on inventeerimisandmed (loe: metsamajandamiskava) koostatud 2021.aastal ja kinnistul on kaks omanikku, siis küsivad mõlemad toetust 37,5 hektarile. Arvutuse järgi peaks üks metsaomanik saama 375 eurot toetust, aga taotlejate suur hulk ja piiratud eelarve võib tähendada, et ühe metsaomaniku kohta määratakse maksimaalne toetuse piirmäär näiteks 270 eurot (ehk kaks metsaomanikku saavad kahepeale kokku 540 eurot). Ülejäänud pindalale, mis rahastamist ei saanud, saab metsaomanik veel ka 2023.aastal toetust küsida.

Toetuse küsimiseks on vajalik, et metsaomanik oleks metsaühistu liige ja metsaühistuga liitumine ei too rahalisi väljaminekuid juurde. Toetuse taotluse saab esitada e-aadressil: metsauhistu.timber.ee

Kui oled juba Timber.ee Metsaühistuga liitunud, siis toetuse saamiseks pole vaja enam midagi teha - Sinu andmed on juba automaatselt toetuse taotlemiseks edastatud.

Ülevaade metsast

Metsamajandamiskava on nagu metsa pass, mis annab omanikule metsast ülevaate.  Seal on kirjas metsa aadress (maakond, vald, kinnistu nimi, katastriüksuse number), metsa pindala hektarites, metsa maht tihumeetrites, aastane juurdekasv, puuliigiline jagunemine ja palju muud. Mets on ära kirjeldatud eraldiste ehk ühetaoliste metsaosade kaupa. Metsamajandamiskavad võivad välja näha erinevad, aga sisaldavad kindlasti kõiki vajalikke ja nõutud andmeid. Kava välimus sõltub programmist, millega metsakorraldusfirmad kavasid koostavad. Metsa käivad kirjeldamas metsakorraldajad ja kogutud andmeid nimetatakse inventeerimisandmeteks. Metsakorraldusfirmad esitavad need andmed Metsaregistri portaali (register.metsad.ee), kus hoitakse koos kõikide Eesti metsade kirjeldusi.

Inventeerimisandmed kehtivad 10 aastat, aga inventeerimise toetust võib Erametsakeskuselt küsida üks kord 7 aasta jooksul.

Kümne aastaga võib metsas paljutki juhtuda – noorendikest saavad vahepeal latimetsad, kuusekultuuris võib põder pahandust teha ja vana metsa püstiseisvast mahust osa lamapuiduks muutuda.

Kohustuslik erinevate raiete puhul

Kui metsaomanikul asub mets elukohast kaugel, siis on ajakohase ülevaate saamiseks mõistlik just metsakorraldaja sinna saata. Saab teada, kui palju vahepeal metsa juurde on kasvanud, kas noor mets vajaks hooldamist ega ulukid, torm või kahjurid pole metsale liiga teinud ning soovitused metsa uuendamiseks.

Metsamajandamiskava on eraisikust metsaomanikule kohustuslik siis, kui ta soovib metsas uuendus-, harvendus – või valikraiet teha ja metsamaa pindala ühe maaüksuse piires on suurem kui 5 hektarit. Aga korralik ülevaade võiks igal metsaomanikul olla ka juhul, kui raieplaani ei ole või metsamaa pindala on väiksem kui 5 hektarit.

Kui Sinu metsal ei ole veel metsamajandamiskava või on vana kava aegunud, siis saad omale kava tellimiseks teha päringu Timber.ee kodulehel: https://timber.ee/paringud/metsamajanduskava

Päring jõuab Eesti parimate metsakorraldusfirmadeni, kellel on 7 päeva aega oma hinnapakkumise saatmiseks. Saadetud pakkumiste hulgast saab metsaomanik enda jaoks sobiva välja valida ja uue kava ära tellida.

Lisainfot saab küsida Timber.ee Metsaühistu MTÜ metsakonsulendilt Enari Lumilt, telefonil  503 2122 või kirjutades e-mailile metsauhistu@timber.ee

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Uudised31.01.2023

Metsatulu deklareerimisel tasub olla tähelepanelik – teadmatusest võib kaotada tuhandeid eurosid

2020. aastal kiideti heaks tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt on metsaomanikele metsast saadud tulu 5000 euro ulatuses aastas tulumaksuvaba. Ent teadmatusest või tähelepanematusest võib rahakott õheneda märkimisväärselt.
Loe edasi...
Uudised19.01.2023

Oksjonil on 2,6 miljoni euro väärtuses 353 hektarit kinnistuid

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 28 metsa- ja põllukinnistut ja üks mitmetest kinnistutest koosnev kinnistute pakett. Kokku on oksjonil 515 hektarit maad, 2 632 550 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 01. veebruaril kell 14.00.
Loe edasi...
Klientide lood04.01.2023

Kuidas Timber.ee metsaoksjon pitsarestorani rõkkama pani

Pitsarestoran ei ole ainult koht, kus saab nautida erinevaid maitseid, vaid seal võib saada ka häid emotsioone ja uudiseid. Just nii juhtus ühe perega, kes pitsarestoranis einestades jälgis samal ajal oksjonil oma metsa müüginumbrite kiiret kasvamist
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2388 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1402
Kinnistu oksjonit986
Kliendid on meie abiga saanud91 906 138 €
Raieõiguste oksjonitelt37 590 986 €
Kinnistute oksjonitelt54 315 152 €