Uudised

28.09.2022
Jaga

Toivo Asmer: „Rahvaalgatus, mis puudutab eraomandi käsutamist ja piirangute talumist vajab meie kõigi allkirja!“

AS-i Timber nõukogu esimees Toivo Asmer
AS-i Timber nõukogu esimees Toivo Asmer

MTÜ Eesti Erametsaliit algatas allkirjade kogumise, et nõuda looduskaitseliste piirangute õiglast hüvitamist. Kui esmapilgul tundub, et petitsioon puudutab vaid marginaalset osa metsaomanikest, siis tegelikult on selle sisu laiem – lõppema peab riigipoolne võim käsutada eraomandit kui ühisvara. Allkirju saab anda pühapäevani aadressil: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/4c3ac6fa-2c0c-4ac8-abbc-dd4c1af530bc

MTÜ Eesti Erametsaliit on aastate jooksul teinud korduvalt Vabariigi Valitsusele ja metsandusega seotud ministritele ettepaneku tõsta looduskaitseliste piirangute eest erametsaomanikele ette nähtud hüvitised tänapäevasele õiglasele tasemele. „Tulemuseks on vaid hea jutt ja lubadused, kuid mitte ühtegi reaalset sammu tegudeni,“ tõdeb AS Timber nõukogu esimees Toivo Asmer, kelle sõnul on praegu kehtivad toetusmäärad naeruväärselt madalad ning pealegi ei jagu raha kõigile, keda probleem puudutab. „Kui erametsaomaniku metsa satub elama mõni ohustatud liik või hinnatakse, et ta võib sinna sattuda ning metsamajandamine seetõttu lõpeb, ei suuda kehtivad toetused metsaomaniku võimalikku saamata jäävat tulu kompenseerida. Kuid, mis me räägime tulust! Metsaomanikele keelatakse rangema korra alusel ka oma metsast küttepuude varumine. See on absurdne! Loomulikult on elurikkus tore ja vajalik, kuid kõik see, mis puudutab siiski eraomandit peab jääma riigi haardeulatusest välja või siis pakutakse taluvuskompensatsioone, mis tõesti pädevad.“

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa
Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa märgib, et looduskaitseliste piirangute hüvitiste määrad arvutati välja 2007. aastal ja on püsinud sellest ajast tänaseni muutumatud. Rangete piirangutega metsades on hüvitis hetkel 110 eurot hektari kohta aastas ja väiksemate kitsendustega metsades kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Kusjuures viimast on igal aastal rahapuuduse tõttu kärbitud.  Erametsaliit leiab, et ainuüksi inflatsiooniga arvestamise tõttu on vaja tõsta sihtkaitsevööndi hüvitis minimaalselt tasemele 160 eurot hektarist ning piiranguvööndites minimaalselt 86,4 eurot hektarist. Sealjuures ei ole arvestatud tänavust rekordilist elatuskalliduse tõusu! 

Probleem puudutab meid kõiki

Petitsiooniga kogutakse küll allkirju selleks, etlooduskaitseliste hüvitiste määrad tõuseksid või kui riik sellega toime ei tule, võiks eramaadel piirangute rakendamine olla vabatahtlik, siis tegelikult puudutab see rahvaalgatus meid kõiki. Asmer selgitab, et kui täna võib riik sekkuda ja käsutada erametsa kui enda oma, siis sama hästi võime tulevikus kaotada vabaduse kasutada oma telefoni, autot või maja. „Kuidas tunduks, kui ühel hommikul leiad oma hoovist ametniku, kes märgib maha jooni kuhu võid astuda, kuhu mitte? Aga just nii omaperemehelikult käitub riik erametsaga.“

Toivo Asmeri sõnul on nad seda teemat lahanud juba aastaid, kui mitte öelda aastakümneid nii oma artiklites, Tre raadio metsasaadetes kui erinevatel kohtumistel ning seetõttu kutsub ta kõiki inimesi oma õiguste eest seisma ja MTÜ Eesti Erametsaliidu poolt algatatud petitsiooniga ühinema. „Me paneme erametsades seljad kokku ja jätkame nendel teemadel arutelu seni, kuni näeme, et mingid muutused hakkavad aset leidma. Lõppema peab ebaõiglus, mis lubab riigil käsutada eraomandit kui ühisvara, sest eraomand on puutumatu.“Asmeri hinnangul võib kahetsusväärselt aga põhiseadust tõlgendada nii, et eraomandist võib saada ühisomand ning riik kehitab hüvitamise osas õlgu märkides, et raha pole. „Nii meie kui ka selle rahvaalgatuse sõnum on, et eraomand vajab kaitset ja kellestki ei tohi üle sõita.“

Oma toetusallkirja saad anda SIIN kasutades mobiil-id, id-kaarti või smart-id: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/4c3ac6fa-2c0c-4ac8-abbc-dd4c1af530bc

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Klientide lood22.11.2022

Mets päästis Pärnumaa mehe võlarattasse sattumast

Pärnumaa mees Jaan on Timber.ee-s toimunud metsaoksjoniga ülirahul. “Olin kuulnud küll, et metsa oksjoni kaudu müües on võimalik suuremat summat saada, kui loota võib, aga kui ise ei proovi ega ju teada ei saa,“
Loe edasi...
Uudised18.11.2022

Novembris on oksjonil 2,9 miljoni euro eest metsa- ja põllumaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on novembris oksjonil 36 metsa- ja põllukinnistut ja üks mitmetest kinnistutest koosnev kinnistutepakett. Kokku on oksjonil 354 hektarit maad, 2 874 800 euro väärtuses.
Loe edasi...
Uudised08.11.2022

Metsaomanikud saavad taotleda metsa uuendamise toetust

Erametsaomanikel on võimalus metsa uuendamisele tehtud kulud osaliselt tagasi saada, esitades toetuse taotluse Timber.ee Metsaühistule hiljemalt 28. novembriks. Toetusi jagab SA Erametsakeskus ja toetust saab taotleda ainult metsaühistu kaudu.
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2335 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1372
Kinnistu oksjonit963
Kliendid on meie abiga saanud89 600 577 €
Raieõiguste oksjonitelt36 553 126 €
Kinnistute oksjonitelt53 047 451 €