Uudised

20.04.2021
Jaga

Mis Timber.ee oksjonikeskkonnas toimub on "müstika” - kommenteerivad Eesti metsasektori suurtegijad Tornator ja Graanul Invest

AS Timber turundusjuht Ott Krigul: "Puitmaterjali nõudlus on aasta jooksul märgatavalt tõstnud metsa hinda"
AS Timber turundusjuht Ott Krigul: "Puitmaterjali nõudlus on aasta jooksul märgatavalt tõstnud metsa hinda". (Graafik: nasdaq.com)

Koroonakriisist tingitud jätkuv metsamaterjali defitsiit on puidu hinnad tõstnud lakke ja muutnud puiduturu enneolematult aktiivseks. Nõudlus teatud sortimendi järele on jätkuvalt kõrge. Just sel põhjusel on ka suured metsanduskontsernid Timber.ee oksjonikeskkonnas hakanud püüdma hinnaralli tippu. Kuid põhjuseid on teisigi, miks Eesti metsanduse suurtegijad on leidnud tee oksjonikeskkonda. Tornator Eesti OÜ ja Graanul Invest kommenteerivad metsasektoris toimuvat ning toovad ühtlasi välja põhjuseid, miks otsustasid nemad Timber.ee kasuks. 

Eesti suurim erametsaomanik Tornator Eesti OÜ müüs sel talvel Timber.ee oksjonikeskkonnas edukalt mitu raieõigust

Kontserni Tornator omanduses on üle 670 000 hektarit metsa Soomes, Eestis ja Rumeenias sh Eestis 65 000 ha, millega ettevõte on Eesti riigi järel suuruselt teine metsaomanik Eestis. 

Tornator Eesti OÜ puidumüügi juht Margus Paesalu kinnitab, et Tornatori metsaomand on suures ulatuses talviselt majandatav just juurdepääsude tõttu ning kõiki planeeritud raietöid ei jõua püsilepingupartnerid lihtsalt nii lühikese ajaraami sees ette võtta. „Timber.ee oksjon võimaldas meil luua kontakte nende konkreetsete lankide juures tegutsevate või konkreetselt neid lanke soovivate kohapealsete metsafirmadega. Saime väga positiivse kogemuse kogu sellest müügiprotsessist ning töö metsas, mis oligi meie peamine eesmärk, sai tehtud,“ ütleb Paesalu, kes ühtlasi tunnistab, et eks püüdma mindi ka okaspuu hinnaralli tippu. „Oleme Timberi oksjonikeskkonnal silma peal hoidnud ja tuleb tunnistada, et kinnistute ja kinnistute pakettide oksjonite puhul saab lõpphindasid kommenteerida vaid sõnaga „müstika“, kuid ka raieõiguste oksjonid pakuvad Timber.ee keskkonnas nii mõnigi kord positiivseid üllatusi. “Seda saame nüüd meiegi kinnitada värskete Tornatori raieõiguste võõrandamiste näitel.“

Kristel Asmer
AS Timber metsaspetsialist Kristel Asmer

Ettevõttel on plaan ASiga Timber koostööd jätkata ning juba suvel lisatakse tõenäoliselt oksjonikeskkonda suviseid lehtpuu raieõigusi. „Hetkel seame nii meie kui kõik teised metsasektori ettevõtted plaane kevadeks ja suveks, et jõuda järelduseni, mis järjekorras ja mis täpsemalt peab metsas tehtud saama. Uute raieõiguste oksjonile panemise eel vaatame kindlasti üle ka turuindikatsiooni. Lõpliku otsuse langetame peatselt,“ ütleb Paesalu.

AS Timber metsaspetsialist Kristel Asmer toob välja, et sellel talvel müüs Tornator Timber.ee oksjonitel 4 774 tm kasvavat metsa. „Tegemist oli raieõiguste oksjonitega ning lankidega, kuhu ligipääs oli raskendatud. Need olid kinnistud, kus töid sai teostada vaid talvel. Kindlasti oleksid nad suutnud nendele lankidele ka ise tööde teostaja leida, selles ma ei kahtle, kuid meil on au, et nad nägid meie keskkonnas potentsiaali ja võimalust müüa oma raieõigusi efektiivselt,“ märgib Asmer.

Ka Eesti suurkontsernid panevad järjest enam oma metsakinnistuid müüki just Timber.ee oksjonikeskkonda. Miks?

AS Graanul Invest juhatuse liige Jaano Haidla
AS Graanul Invest juhatuse liige Jaano Haidla

Alles hiljuti pani Eesti suurim metsakontsern Graanul Invest Timber.ee oksjonikeskkonda müüki 760 000 euro väärtuses metsakinnistuid – kokku 10 metsakinnistut, mis asuvad Põhja-Eestis hindadega 8450 eurot kuni 269 300 eurot. 

OÜ Graanul Invest juhatuse liige Jaano Haidla ütleb, et AS Timber on end läbi aastate suutnud tõestada, et tegu on usaldusväärse partneriga, kes seisab hea selle eest, et metsatehingud saaksid õiglaselt ja ausalt alguses lõpuni vormistatud. „Meie põhitöö on graanuli tootmine ning tänaseks oleme kasvanud üheks Euroopa suurimaks pelletitootjaks, kuid me tegeleme ka metsandusega ning omame isiklikku rohelist vara. Just seetõttu oleme me väga tänulikud, et loodud on Timber.ee keskkond, kus on tehtud kõik selleks, et nii müüja kui ostja saavad mugavalt ja suurema ajakuluta kohtuda ning oma tehinguid teostada. Oleme mitme aasta jooksul Timber.ee oksjonikeskkonna kaudu nii ostnud kui müünud,“ märgib Haidla.

Kõrgeima metsa müügihinna garanteerib oksjon

Timber.ee oksjonikeskkond

Oksjonil osaledes võidab metsaomanik nii rahas kui ajas, sest AS Timber on spetsialiseerunud metsaomanikule metsa eest maksimaalse võimaliku tulu teenimisele. „Oleme ajaga saanud kinnitust faktile, et oksjonilt saab tõesti metsa eest rohkem raha, kui ise seda majandades või otse mõnele metsafirmale müües,“ märgib AS Timber üks asutajatest Ott Krigul, kes lisab, et seda kinnitavad pea kõik 1500 edukalt lõppenud oksjonit, mis on metsaomanike taskutesse tänaseks toonud rohkem kui 45 miljonit eurot. „Võime südamerahuga kinnitada, et meie enampakkumise kaudu on meid usaldanud metsaomanikud saanud keskmisest turuhinnast sageli lausa mitukümmend protsenti kõrgemat hinda.“

Tänaseks on Timber.ee oksjonil oma metsa raieõigusi või metsakinnistuid müünud enamus Eesti suuremaid metsaomanikke. Sama on teinud erinevad väiksemad metsafirmad ja metsaomanikud, kes on näinud, et ise majandades ei saa sugugi nii head hinda kui oksjonilt, eriti juhul, kui mets asub enda piirkonnast kaugemal, kuhu tööde teostamiseks oleks vaja kolida tehnika ning lahendada muidki logistilisi probleeme. 

Oksjonikeskkond võimaldab nii kinnistute kui raieõiguse müügist saada suuremat tulu nii, et on mugav ja jaladki jäävad kuivaks. Seda on tänaseks mõistnud ja oma metsi Timber.ee oksjonil müünud nii investeerimisfondid, kirikud, kohalikud omavalitsused, RMK töötajad kui ka metsaühistute juhid ja suurmaaomanikud. 

Lisaks on AS Timber eesmärk olla nii füüsilistele kui juriidilistele metsaomanikele ja metsaettevõtetele usaldusväärne partner, kes muudab tehingud läbipaistvaks algusest lõpuni ning lepingud arusaadavaks kõigile osapooltele. „Just seetõttu oleme võtnud endale suure vastutuse ning astunud nii ostja kui müüja vahele kolmandaks lepinguliseks osapooleks, kes võtab endale vastutuse, kui midagi peaks näiteks raieõiguste müügi ja tööde teostamise etapis rappa jooksma,“ märgib Krigul.

„Meie enampakkumistel saavad osaleda vaid need ettevõtted, kellele oleme teostanud põhjaliku taustakontrolli ja keda me usaldame. Kontroll on pidev ning rahalistes raskustes või eelneva kehva käekirjaga ettevõtteid ei luba me oksjonitel osalema,“ selgitab Krigul, kelle sõnul tuleb aga sellest hoolimata aeg ajalt ette juhuseid, kus metsaomanik pole rahul raie teostaja tööga, sest tõesti, metsa on jäetud roopaid või pole metsaalune nõuetekohaselt koristatud. „Sellistel puhkudel võtame ohjad enda kätte ning ajame asja korda. Suuremate probleemide korral oleme valmis metsaomaniku kaitseks lausa kohtutee ette võtma ning oleme seda ka teinud. Õnneks vaid paaril korral.“ Probleeme tekitanud metsafirmadel pole aga edaspidi võimalik oksjonitel osaleda, mistõttu on nad jäänud metsaäris selgeks kaotajaks, sest Timber.ee on metsafirmadele samaväärselt tähtis kui CV-portaal töötule, kust tööd otsitakse ja igapäevane leib lauale tuuakse.  

Miks aga kerkivad näiteks raieõiguste hinnad oksjonil kõrgeks kommenteerib Ott Krigul järgmiselt: „Raieõiguste müük oksjonil tähendab n-ö kahte hanget ühes pakkumises – toimub metsast saadavale materjalile enampakkumine ja metsatööde teostamisele vähempakkumine. Nende kahe tulem kajastub lõpphinnas, mille paneb omale taskusse metsaomanik.“ Metsafirmad saavad kõrgemaid pakkumisi teha aga just sel põhjusel, et nad ei pea kulutama tühjale tööle aega. See tähendab, et metsaomanik on oma metsa raieõiguse oksjonile pannes kinnitanud, et tal on kindel soov metsa müüa ning ta ei tagane oma otsusest. Metsafirma saab teha pakkumisi nii, et sellega ei kaasne mahukaid läbirääkimisi ja kauplemist, mille lõpptulemus võib olla sootuks metsaomaniku meelemuutus. Oksjonil pakkumisi tehes säästab metsafirma oma aega ja raha ja saab keskenduda oma põhitööle.

Loomulikult käib oksjonil osalemisega kaasas ka hasart. „Oleme näinud tuliseid lahinguid ja nendele kaasa elanud oma kontoris nii kolleegide kui metsaomanike endiga. Tuleb tunnistada, et ka meile on selle protsessi jälgimine olnud lausa sõltuvusttekitav, mis siis rääkida veel metsafirmadest, kes metsatüki nimel oksjonikeskkonnas neid lahinguid peavad,“ ütleb Krigul.

Mis puudutab aga metsakinnistuste oksjoneid ning nende müstiliselt kõrgeid lõpphindasid, siis siinkohal on hinda kergitavaid tegureid mitmeid. Esiteks on juba metsakinnistute oksjonite puhul huviliste ring harilikult laiem, kui raieõiguste oksjonite puhul. „Eestis on palju metsafirmasid, suurmaaomanikke, investeerimisfonde ja eraisikuid, kes on alati huvitatud metsamaa ostmisest ja on valmis selle eest kõrget hinda maksma. Tuhatkond sellist ostjat oleme koondanud Timber.ee oksjonikeskkonna taha, kellest paljudega suhtleme pea igapäevaselt ja kes saavad alati info uutest oksjonile lisatud objektidest,“ selgitab Krigul. Ta märgib, et sageli mõjutavad metsakinnistu hinda ka emotsionaalsed tegurid ning metsa tulevikuväärtus, mistõttu on erametsaomanikule metsa oksjonil müük kindlasti tulusaim võimalus.

Võta meiega ühendust, kui Sul tekkis küsimusi või kui Sul on soov müüa metsakinnistut või raieõigust. Meie konsultatsioon on tasuta!

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Uudised12.06.2024

Jaanipäevani on aega küsida metsa uuendamise toetust

Sel kevadel pandi ühistu abiga mulda ca 210 000 metsataime – peamiselt kask, kuusk ja mänd. Timber.ee metsaühistu juht ja metsakonsulent Enari Lumi ütleb, et kevadest on kujunenud juba paras katsumus, sest tööd on meeletult.
Loe edasi...
Uudised28.05.2024

Oksjonil on 3,25 miljoni euro eest 453 hektarit metsa- ja põllumaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 18 metsa- ja 30 põllukinnistut. Kokku on oksjonil 453 hektarit maad, 3 271 900 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 03. juunil 2024 kell 14.00.
Loe edasi...
Klientide lood05.04.2024

Mis kasu metsaomanik Timber.ee Metsaühistust 2024 aastal saab?

Selleks, et korras metsa omada ei pea metsaomanik olema ühes isikus kokk-kondiiter-keevitaja ehk metsaomanik ei pea oma metsast ise kõike teadma. Valehäbita on võimalik spetsialistide ja toetustega mets korda saada.
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2949 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1679
Kinnistu oksjonit1270
Kliendid on meie abiga saanud116 330 636 €
Raieõiguste oksjonitelt46 759 128 €
Kinnistute oksjonitelt69 571 508 €