Uudised

01.03.2021
Jaga

Oksjoni korras müüakse Roela Suurtalu piimafarm Lääne-Virumaal

Roela Piimafarm

Lääne-Viru maakonnas tegutsev Roela Suurtalu, piima tootmisega tegelev ettevõte, millel vanust pea veerandsada aastat, mille varad pandi oksjoni korras müüki alghinnaga 3 000 000 eurot. 

Müüdava tervikvara hulgas on nii farmihooned, kõrvalhooned, maa ja mets kui ka loomad ning uue sööda tootmiseni piisavad söödavarud, millele lisaks on üksikute objektidena müügis rohkelt põllutöömasinaid ja 8 kinnistut. Oksjonil saab pakkumisi teha kuni 15. aprillini 2021. aastal

Avalik oksjon korraldatakse AS Timber keskkonnas https://oksjonid.timber.ee/kinnistu/3194 ja detailne info pakutava kohta on leitav https://www.roela.timber.ee/ lehelt. 

Oksjonil olev 500-loomakohaga kompleksi tervikvara koosneb kokku 19 kinnistust. Nende hulgas on kaks lauta, millest üks on 286-kohaline kaasaegne robotlaut, mis valmis alles 8 aastat tagasi ning teine 214-kohaline noorkarja ja kinnisloomalaut, millele lisaks mitu kõrvalhoonet nagu kaks koresöödaküüni, kaks jõusöödapunkrit, kaalumaja ja 4 siloauku, 6000m3 lägalaguun. 

Samuti on tervikvara hulgas 390 hektarit maad, millest haritav maa moodustab 342 hektarit, rohumaa 20 ha, metsamaa 11 ha ja muu ning õuemaa 17 ha. Uuele omanikule müüakse kompleks koos ligi 300 looma ja 4400 tonni söödavaruga.

Üksikute objektidena on lisaks müügis 27 ühikut põllumajandusseadmeid – traktoreid, haakeid, kombain ja muid seadmeid ning 8 kinnistut, mis ei kuulu tervikvarana müüdava farmi koosseisu.

Roela Suurtalu juhatuse liikme Jaan Neelokse sõnul on ta farmi müügimõtteid kaalunud juba mõnda aega, sest soov on vahetada valdkonda. 

Neelokse sõnul on oksjoni tarbeks kõige vajaliku ettevalmistamine olnud mahukas ja keerukas töö. Vastutus inimeste, loomade ja ka koostööpartnerite ees on suur, mis tähendab, et müügiprotsess tuleb õigesti läbi viia,“ ütleb Neelokse, kes kinnitab, et tänaseks on kõik ettevalmistused tehtud ja farmi kompleks müügivalmis.  

Avalik enampakkumine viiakse läbi Timber.ee oksjonikeskkonnas ning selle kasuks otsustas Neelokse varasemat koostöökogemust arvesse võttes. „Timberi meeskonnaga olen viimastel aastatel palju kokku puutunud ning näinud lähedalt nende asjaajamise käekirja, mis on minule igati sobinud. Sobiv on olnud ka viis, kuidas oksjonikeskkonnas enampakkumisi on korraldatud. Seetõttu oli minu jaoks ainuõige valik just nendega kogu farmikompleksi müügiprotsess läbi arutada ja käivitada,“ selgitab ta. 

ASi Timber juhatuse liige Jaakko Kuusk on seisukohal, et täna on selliste tehingute läbiviimiseks hea aeg – turul on huvilisi ja neil on kapitali, et tehing toimuks. „Farmi müügiprotsessi on ette valmistatud ligi aasta. Selle ajaga on tulnud lahendada mitmeid nüansse, kuid tänaseks on farm ja maad valmis uuele omanikule üleandmiseks.”

Kogu pakutava varaga saab tutvuda siin: https://www.roela.timber.ee 

Usaldusväärne oksjonikeskkond tagab müügiprotsessi läbipaistvuse

ASi Timber juhatuse liige Jaakko Kuusk selgitab, et “Suurtele tehingutele on alati eelnenud pikk müügiprotsess – palju käsitööd, telefonikõnesid ja kirjavahetusi ning teinekord ka omavahelisi kokkuleppeid, mis soodustavad üht või teist pakkujat või osapoolt, mis omakorda vähendab tehingu ja selles osalejate usaldusväärsust. Ka ei ole selliselt läbi viidud tehingute lõpptulemus olnud kõige kõrgem hind, mis peaks olema oksjonil müüja põhiline eesmärk. Samuti ei pruugi ostusoovijad peale oksjoni lõppu teada, miks nad osta ei saanud, kelle pakkumine osutus parimaks või mis hinnaga soovitud objekt või kinnistud müüdud said. Oksjonikeskkonnas on selline tagatreplus välistatud,“ 

“Timber.ee oksjonikeskkonna toimimisloogika eeliseks on ka tõsiasi, et ükski ostuhuviline ei saa teiste potentsiaalsete pakkujate ees ühtegi soodustingimust, õigust peale oksjoni lõppu oma pakkumist esitada või informatsiooni oksjoni kulgemise kohta. Timber.ee oksjon annab kõigile võrdsed võimalused pakkuda ja õiguse osta juhul, kui pakutud hind osutub kõrgeimaks. Käsitöö, salakokkulepped, telefonikõned, eri laudade taga läbirääkimised ja hinnas tingimised on eilne päev. Selgete reeglitega korraldatud ja usaldusväärse oksjonikorraldaja poolt läbiviidud oksjon lisab müügiprotsessile usaldusväärsust” ütleb Kuusk. 

AS Timber on tänaseks läbi viinud enam kui 1400 maa ja kasvava metsa raieõiguse oksjonit kogusummas ligi 45 miljonit eurot. 

Pakutavaga tutvumine

Roela Suurtalu hoonetekompleksiga, loomade, sisseseade ja muude oksjoni objekti osadega on kõigil oksjonist huvitatutel võimalik tutvuda eelnevalt aeg kokku leppides. Hoonetekompleks, sisseseade, loomad ja muud pakutava objekti osad müüakse oksjonil nii, nagu see on. Oksjonil pakkumist tehes ostja kinnitab, et tal on olnud võimalus tutvuda ja ta on piisava hoolsusega tutvunud pakutavaga ja sellega seotud dokumentatsioonga.

Pakkumise esitamine toimub elektrooniliselt

Oksjon toimub ASi Timber keskkonnas www.timber.ee n-ö suletud ümbriku meetodil, kus pakkumise esitajal, ehk ostjal on ainult üks võimalus oma pakkumine teha. Pakkumise esitamiseks tuleb oksjonikeskkonnas alla laadida pakkumisdokument, täita vastavad väljad, sh pakutav summa, digiallkirjastada ja edastada see iga oksjoni jaoks loodud individuaalsele e-posti aadressile, mida ei avata enne oksjoni tähtaega. Sõltumatu serveriteenuse pakkuja annab kinnituse, et enne pakkumiste esitamise tähtaega ei ole e-posti kontole sisse logitud ega postkasti sisuga tutvutud. 

Oksjoni tähtaja saabumise järel avatakse kõik pakkumised üheaegselt ning võitjaks osutub kõrgeima pakkumise teinud isik. Oksjonil on lubatud teha ka alghinnast madalam pakkumine, kuid selle aktsepteerimine müüja poolt on kirjeldatud enampakkumise tingimuste dokumendis. 

Tervikvarast eraldi müügis olevate kinnistute, kinnis- ja vallasvaraobjektide ostusoovist tuleb teada anda telefoni või e-kirja teel. 

Detailne info pakutava kohta on leitav https://www.roela.timber.ee/ lehelt.

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Uudised05.06.2023

Viinapood, telefoni kõnepunkt ja tapamaja – külakeskuseks olnud maa pandi oksjonile

Timber.ee oksjonikeskkonda pandi üles üks huvitav kinnistu, mis asub otse Tallinn-Narva maantee ääres. Uut omanikku ootab omal ajal Aasperele ja ümberkaudsetele küladele keskuseks olnud enam kui 7 ha suurune maalapp.
Loe edasi...
Uudised19.05.2023

Oksjonil on 5,9 miljoni euro eest 802 hektarit metsa- ja põllumaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 36 metsa- ja põllukinnistut ja üks mitmetest kinnistutest koosnev kinnistutepakett. Kokku on oksjonil 802 hektarit maad, 5 936 500 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 01. juunil kell 14.00.
Loe edasi...
Uudised16.05.2023

Timber.ee oksjonil on 532 hektarit maad Vormsi saarel alghinnaga 3,5 miljonit eurot

Oksjonil on Vormsi pakett, mis koosneb 532 hektarist maast Vormsi saarel, millest metsamaad 421 hektarit. Kogu kinnistutepakett koosneb 51 kinnistust ja on oksjonil alghinnaga 3,5 miljonit eurot.
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2531 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1487
Kinnistu oksjonit1044
Kliendid on meie abiga saanud98 964 079 €
Raieõiguste oksjonitelt40 611 236 €
Kinnistute oksjonitelt58 352 843 €