Uudised

07.09.2022
Jaga

Avanev metsameetme toetus aitab noort metsa kaitsta ja hooldada

Timber.ee Metsaühistu MTÜ metsakonsulent Enari Lumi
Timber.ee Metsaühistu MTÜ metsakonsulent Enari Lumi

15. septembrist kuni 6. oktoobrini on avatud metsameetme taotlusvoor, mille raames saab küsida toetust noores puistus hooldusraie tegemiseks, ulukikahjustuste ennetamiseks, puude laasimiseks, tormi või tulekahju järel hukkunud metsa taastamiseks ning männikärsaka ja juurepessu vastase tõrjevahendi soetamiseks. Andmed metsaühistule tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks. 

Meetme 8.6 (sh hooldusraie, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine) eelarve on 1,89 mln eurot. Meetme 8.3 (taimehaiguste ja tulekahju ennetamine) ja meetme 8.4 (kahjustatud metsa taastamine, mis hõlmab maapinna mineraliseerimist, istutamist, metsakultuuri hooldamist) eelarve on 426 000 eurot.

Timber.ee Metsaühistu MTÜ metsakonsulent Enari Lumi sõnul läheb hooldusraie toetuse alla mets, mille jooksev vanus on kuni 30 aastat. Metsamaal peavad olema kehtivad inventeerimisandmed ja töödega tohib alustada peale taotluse esitamist. 2022. a võib hooldusraieks küsida toetust ka metsamaale, kuhu on juba programmiperioodil (2014-2021) hooldusraie toetust taotletud ja saadud. Ehk, kui metsaomanik küsis näiteks 2018. aastal hooldusraiele toetust, siis sellel aastal tohib ta samale metsaalale uuesti toetust küsida (kui on vaja hooldusraiet teha). 

Toetust võib taotleda maksimaalselt 60 hektari hooldusraie tegemiseks erametsaomaniku kohta aastas. Toetuse suurus on eelmistel aastatel olnud 159 €/ha aga on lootust, et toetuse summat sellel aastal tõstetakse. 

Õigeaegne noorendiku hooldus on kõige olulisem tingimus elujõulise puistu arenguks. Ära ei tohi unustada seda, et kui noore metsa peapuuliigi keskmine rinnasdiameeter on 8 cm või üle selle, siis on vaja esitada harvendusraie metsateatis. “Kõige rohkem küsitaksegi metsameetme raames toetust just kuni 30-aastase noore metsa valgustus- ja harvendusraieteks, kuid erinevaid toetusvõimalusi on veel. Näiteks saab toetust küsida ka ulukikahjustuste ennetamiseks, kasvavate puude laasimiseks ja metsatarvikute soetamiseks. Ulukikahjustuste ennetamisele on toetuse suurus 70 eurot hektar, kasvavate puude laasimisele on toetuse summa 102 eurot ha. Hea, et selliseid tegevusi toetatakse, hooldusraieid võiksid metsaomanikud teha aga veelgi rohkem ja selle tarvis võiksid ka toetused olla isegi suuremad,” märkis Enari Lumi

Riik suunab teadlikult kõiki metsaomanikke ühistutega liituma läbi tasuta nõustamisteenuse ja toetustega, mida ilma metsaühistusse kuulumata üldse ei saagi taotleda. See vähendab riigi halduskoormust ja tagab, et metsaomanikeni jõuab võimalikult pädev koolitatud metsaspetsialistide nõu. „Metsakasvatuslikud tööd on kallid ja riigipoolne toetus nende tegemiseks on väga oluline. Kvaliteetse metsa kasvatamine ei ole ainult metsaomanike erahuvi, vaid laiemalt võttes kogu riigi jaoks oluline,“ kinnitas Lumi. 

Timber Metsaühistu - Metsameede

Kasvata tulevikumetsa 

Hea metsaomanik teab, et kui soovib kasvatada väärtuslikku, tervet ja ilusat tulevikumetsa, siis tuleb teha metsas valgustusraiet. Valgustusraiet ehk noorendiku hooldust loetakse metsakasvatuses üheks kõige olulisemaks tööks, mille eesmärgiks on puude valgus- ja toitetingimuste parandamine, samuti pannakse alus puistu liigilisele koosseisule. Kui metsaomanik jätab valgustusraie tegemata, siis võib juhtuda, et väärtuslikud puuliigid nagu kuusk, mänd ja kask  jäävad alla kiiremakasvulisematele lehtpuuliikidele. Hooldusraieid tehakse üldjuhul aastaringselt. Tööde tegemist peaks vältima kevadise linnurahu ajal (15.aprill - 30.juuni).

Abiks metsakonsulent 

Toetuse taotlemisel on suureks abiks metsaühistu metsakonsulent, kes annab nõu ja vajadusel aitab leida ka usaldusväärse töö teostaja. Samuti saab metsaühistu kaudu küsida metsandustoetusi, mida saavadki küsida ainult metsaühistu liikmed (metsataimede soetamisele ja istutamisele, metsamaapinna ettevalmistamisele, metsauuenduse hooldamisele, uuele või kuni kahe aasta vanuselisele metsamajandamiskavale). Metsaühistu metsakonsulent vaatab vajadusel ka metsaomaniku kinnistu üle ja annab omapoolsed soovitused, et mida oleks hea oma metsas teha. Taotluse esitamiseks peaks metsaomanik olema liitunud Timber.ee Metsaühistuga ja saatma oma metsa katastritunnuse, eraldiste numbri ja metsa omaniku isikukoodi/registrinumbri. 

Millegipärast on paljudel metsaomanikel eelarvamus, et metsaühistu liige saab olla ainult siis, kui neile kuulub palju metsamaad, tegelikult asjalood nii ei ole. Väiksem erametsaomanik, kes metsaühistusse kuulub, on 0,8 ha suuruse metsakinnistu omanik. Samuti ollakse eksiarvamusel, et toetuste taotlemine on keeruline – tegelikult ei ole ja kui midagi jääb arusaamatuks, siis alati saab abi küsida metsaühistu metsakonsulendilt.

Metsaomanikele mõeldud toetusi on veel, nendega saab tutvuda meie koduleheküljel: metsauhistu.timber.ee

Metsaomanikud saavad kõikide metsandust puudutavate küsimustega pöörduda Timber.ee Metsaühistu poole. Kontakti saab telefonil  +372 5911 8833 või e-mailil metsauhistu@timber.ee

Timber.ee Metsaühstu MTÜ

Narva mnt 36, Tallinn 10120

+372 5911 8833

metsauhistu.timber.ee

metsauhistu@timber.ee

Jäta enda andmed, vaatame su metsa üle!

Loe lisaks

Uudised19.07.2024

Oksjonil on 1,8 miljoni euro eest 323 hektarit metsamaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 37 metsa- ja 3 põllukinnistut. Kokku on oksjonil 323 hektarit maad, 1 792 120 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 01. augustil 2024 kell 14.00.
Loe edasi...
Uudised18.06.2024

Oksjonil on 1,6 miljoni euro eest 275 hektarit metsa- ja põllumaad

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 21 metsa- ja 22 põllukinnistut. Kokku on oksjonil 275 hektarit maad, 1 607 090 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 01. juulil 2024 kell 14.00.
Loe edasi...
Uudised12.06.2024

Jaanipäevani on aega küsida metsa uuendamise toetust

Sel kevadel pandi ühistu abiga mulda ca 210 000 metsataime – peamiselt kask, kuusk ja mänd. Timber.ee metsaühistu juht ja metsakonsulent Enari Lumi ütleb, et kevadest on kujunenud juba paras katsumus, sest tööd on meeletult.
Loe edasi...
Oleme edukalt läbi viinud2964 oksjonit
Raieõiguste oksjonit1691
Kinnistu oksjonit1273
Kliendid on meie abiga saanud117 239 488 €
Raieõiguste oksjonitelt47 335 378 €
Kinnistute oksjonitelt69 904 110 €