Metsa väärtuse hindamine

Efektiivselt tegutsev metsaettevõte suudab leida võimalused kogu metsast tuleva materjali realiseerimiseks. Nii tekib võimalus maksta metsaomanikule raieõiguse eest kõrgemat hinda. Metsa hinda arvutatakse väga lihtsalt:
kinnistul kasvavate puude väärtus miinus metsa ülestöötamisele ja transpordile tehtavad kulutused.

Soovid metsast maksimaalset tulu? Saada meie metsaspetsialistile enda andmed!

Saada enda kontaktid

?
Hind, mida metsaettevõte pakub otse metsaomanikule ja sama metsa lõpphind Timber.ee metsaoksjonil võivad olla väga erinevad. Kuidas saab see võimalik olla?

Kinnistu asukoht

Kõik metsaettevõtted tegutsevad juba mõnes Eesti piirkonnas ja lihtne on oma meeskond ja tehnika kolida tööle uuele langile, mis asub just lõpetatava objekti vahetus läheduses. Nii hoiab metsaettevõte kokku masinate transpordikuludelt ja saab seetõttu ka metsaomanikule raieõiguse eest kõrgemat hinda maksta.

Tihti tegutseb ühes piirkonnas mitu metsaettevõtet, kes ei pruugi üksteise kohalolekust isegi teadlikud olla. Nii võib ühes piirkonnas olla lausa mitu ettevõtet, kes on ühest ja samast metsast huvitatud ning on võimelised konkurendi pakutud hinnast kõrgemat hinda maksma. Metsaomaniku jaoks on väga oluline, et info raieõiguse või metsakinnistu enampakkumise kohta jõuaks kõigi piirkonnas tegutsevate metsaettevõteteni, et nende seast selguks ausas konkurentsis parima hinna pakkuja.

Suhtleme tihedalt kõigi korrektselt tegutsevate metsaettevõtetega ja teavitame metsafirmasid e-kirja ja SMS-i teel kõigist uutest raieõiguste enampakkumistest. Ainult nii saab kindel olla, et õiges piirkonnas leidub õigel ajahetkel ettevõte, kes suudab enampakkumisel raieõiguse või metsakinnistu eest kõige kõrgemat hinda pakkuda.

 

 

Raiest saadav metsamaterjal
ja selle realiseerimine

Metsast saadava materjali sortiment ja maht arvestatakse kõigepealt kokku metsamajandamiskava takseerandmete alusel ja seejärel metsas kohapeal tehtud kontrollhindamise järgi. Saadavast metsamaterjali hinnast arvutatakse maha puidu ülestöötamis-, väljaveo- ja transpordikulud, samuti ettevõtte enda kasumimarginaal. Nii saadakse teada kasvava metsa hind. Sellise loogika ja arvutuskäigu alusel peaksid kõikide ausate metsaettevõtete hinnakalkulatsioonid jääma samasse suurusjärku. Reaalsus on aga teine.

Väga sageli leidub ettevõtteid, kellel on parasjagu kas vähe tööd või kes otsivad ise mõnda kindlat puidusortimenti või kellel on olemas hankija, kes otsib mõnda konkreetset metsamaterjali. Tihtipeale võivad nendeks olla näiteks palkmajatootjad ja teised Eestis kohapeal materjali väärindamisega tegelevad ettevõtted, kes endale harilikke tarnekanaleid kasutades toorainet ei leia. Sellised ettevõtted on võimelised materjali eest tunduvalt kõrgemat hinda maksma kui tavapärased metsamaterjali kokkuostukohad.

Timber.ee viib info raieõiguste ja metsakinnistute enampakkumiste kohta kõigi Eestis korrektselt tegutsevate metsaettevõteteni. Nii on garanteeritud, et ettevõte, kellel on mõne kindla puu sortimendi vastu suurem huvi ja võimalik rohkem maksta, saab seeläbi omanikule enampakkumisel ka kõrgemat hinda pakkuda.

Metsamaterjali ülestöötamise kulud

Kõigi Eesti metsaettevõtete profiil ja käekiri on erinevad. Samuti erinevad masinapargid, mõnel firmal on masinate asemel rohkem saemehi, teisel kergemad masinad, mis sobivad märjemale pinnasele, kolmandal jällegi suuremad masinad, mis suudavad raiuda korraga suuremat mahtu. Ka logistika ja transport on erinevalt korraldatud. Samuti on erinevad metsaettevõtete võimalused metsast tuleva materjali müügiks.

Metsaettevõtte pädevusest oleneb metsast tuleva materjali kogus ja kvaliteet. Oskuslikult tegutsev metsaettevõte oskab samast metsast lõigata tunduvalt rohkem parema kvaliteediga palki kui kehvem, hoolimatum või valet tehnikat kasutav metsaettevõte. Loomulikult on kõrgema kvaliteediga materjal tunduvalt väärtuslikum kui kehvema kvaliteediga materjal. Seetõttu on oluline, et metsas teeks raietöid oskuslikult tegutsev ettevõte, sest tema suudab samast metsast lõigata tunduvalt rohkem väärtuslikumat materjali ja seetõttu ka omanikule kõrgemat hinda maksta.

Metsaettevõttel peab olema võimalus kogu metsast tuleva puidusortimendi realiseerimiseks. Lisaks palgile ja paberipuule peab leiduma ostja ka näiteks raiejäätmetele. Mida paremini oskab metsaettevõte kogu metsast saadavat materjali realiseerida, seda rohkem on ettevõte võimeline maksma ka metsaomanikule.
Kõike eelnevat on metsaomanikul üksi peaaegu võimatu välja selgitada. Ainult avatud ja läbipaistval enampakkumisplatvormil saab selguda metsakinnistu või raieõiguse kõrgeim hind ning selle hinna pakkuja.

Väldi vigu tehingu sõlmimisel

Kindlasti peab vältima tehinguid, kus metsaettevõtte teenistus on fikseeritud tihumeetritele ehk metsast tulevale materjali mahule või on sõlmitud leping nö “väljatuleku peale”. Tihumeetri hinda kasutades kaob automaatselt motivatsioon metsast paremat ja hinnalisemat materjali välja lõigata, sest materjali käitleja, ülestöötaja, väljavedaja ja transpordiettevõte arvestavad oma tasu tihumeetri hinnalt, mitte sortimendi kvaliteedist lähtuvast tegelikust väärtusest. See tähendab, et mitte kedagi ei huvita, et metsaomanik saaks maksimaalse tulu, sest mitte kellegi teise tulu sellest ei olene. Metsaomaniku jaoks on kasumi vahe sortimendi hinnaerinevuste tõttu aga mitmekordne.

“Väljatuleku peale” lepingut sõlmides on metsaomanikul pea võimatu kontrollida metsast tulnud tegelikku mahtu või materjali kvaliteeti, mistõttu on pettasaamise oht väga suur.

Ajasta metsamüük õigesti

Raieõiguse hinda mõjutab ka ostu-müügi ajastamine. Metsaettevõttel võib mingil hetkel olla vähe tööd ja suurem huvi osta raieõigusi või metsakinnistuid. Kiirel ajal ei ole ettevõttel mahti igasse pakkumisse süveneda ning metsaomanikule pakutakse hind nii-öelda puusalt ja suure varuga.

Olukord võib aga kiirelt muutuda ja ettevõtete huvi kindla metsa järele võib tekkida vaid nädalatega. Seetõttu on enam- pakkumisel olevad raieõigused ja kinnistud pidevalt kõrgendatud huvi all ning tahtjaid igale kinnistule või raieõigusele mitu: alati leidub keegi, kellel on hädasti vaja metsas olevat kindlat sortimenti või kiiret rakendust tööd ootavatele masinatele ja meestele.

Metsamüügi ajastamisel on oluline jälgida ka ilma. Mõnedes kasvukohatüüpides ja märjemates kohtades ei ole raietöid võimalik teha muul ajal kui kuival suvel või talvel külmunud pinnasega. Seda võetakse arvesse ka kinnistute hindamisel. Samal ajal on rohkem hinnas kinnistud ja raieõigused, millelt on võimalik raiet teha aastaringselt.

Ajasta metsamüük õigesti

Enampakkumine

Kui kõik eelnevalt loetletud tegurid läbi korrutada või kokku liita, saamegi tulemuseks, et enampakkumised on metsaomanikule tulutoovaimad, kui mistahes teine viis metsa majandamiseks. Enampakkumise võitja makstud hind on vahel olnud isegi kuni kaks korda kõrgem hinnast, mida metsaettevõte algselt omanikule pakkus.

Müües raieõigust või metsakinnistut Timber.ee enampakkumisel, võid olla kindel, et metsast saad suurima võimaliku tulu.

Enampakkumisel on kaks olulist võlu. Esimene neist on pakkumiste tegemisel tekkiv hasart, mis muudab ka metsaettevõtjad mänguriteks. See on selgelt kasulik metsa müüjale. Teine võlu on selles, et ainult oksjonil selgub iga metsa kõrgeim hind. Seda põhjusel, et iga metsaettevõte on eri suuruse ja profiili ning väga erinevate materjali realiseerimise võimalustega.

Kui iga metsatehingu kohta on kogu info tervel metsandussektoril korraga käes, saab iga pakkuja oma teadmistele ja materjali realiseerimislepingutele vastavalt pakkumise teha ning hinda metsaomanikule sobivalt kergitada.
Üks oksjon kestab enamasti kaks nädalat ning põhilised pakkumised tehakse ikka tähtaja viimastel tundidel. Enamasti tõuseb enampakkumisel metsa hind Timberi või mõne teise metsaettevõtte arvutatud alghinnast oluliselt kõrgemaks.

Oma metsa kohta objektiivse hinnangu saamiseks jäta meile enda andmed.

Meie metsaspetsialistidega saad tutvuda siin. Samuti võid lugeda osade meie klientide tagasisidet.

Saada enda kontaktid

Aitame määrata sinu raieõiguse või metsakinnistu alghinda!
Meie konsultatsioon on tasuta!